Vergoeding onderhoudskosten AED

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Vergoeding onderhoudskosten AED

Vergoeding onderhoudskosten AED

Organisaties en verenigingen die in aanmerking komen voor een waarderingssubsidie en in het bezit zijn van een AED kunnen vanaf 1 januari 2018 voor de onderhoudskosten van de AED jaarlijks een waarderingssubsidie aanvragen bij de gemeente. Voorwaarde hiervoor is dat de AED 24 uur per dag bereikbaar en inzetbaar is in een buitenkast en dat de waarderingssubsidie voor 1 april is aangevraagd.

Daarnaast heeft de minister van VWS besloten dat vanaf 1 januari 2018 de eigenaar van een AED de kosten voor het weer gebruiksklaar maken van de AED na een inzet rechtstreeks kan indienen bij de RAV.

Te declareren kosten zijn:

  • vervangen van de elektrodenpads;
  • het uitlezen van de AED;
  • batterij als deze elke keer na inzet van de AED vervangen moet worden;
  • gebruiksklaar maken van de AED.

De eigenaar van een AED kan een factuur indienen bij de RAV Brabant Midden West Noord per mail: crediteuren@hetservicecentrum.nl (o.v.v. declaratie, referentie 2017015) of per post:

RAV Brabant Midden West Noord

Gruttostraat 14

5212 VM Den Bosch

De factuur moet de volgende informatie bevatten:

  • gegevens AED-eigenaar (naam, adres, bankrekening, etc.);
  • datum en tijdstip waarop de AED gebruikt is;
  • adres waar de AED gebruikt is;
  • omschrijving van de gemaakte kosten;
  • eventuele nota’s derden om de AED gebruiksklaar te maken dienen bijgevoegd te worden;
  • referentie RAV BMWN 2017015

Na binnenkomst zal de factuur in behandeling worden genomen en indien akkoord wordt het bedrag binnen 30 dagen overgemaakt.