Verhoogde inkomensgrens individuele inkomenstoeslag

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Verhoogde inkomensgrens individuele inkomenstoeslag

Verhoogde inkomensgrens individuele inkomenstoeslag

De gemeenteraad van de gemeente Boxmeer heeft in haar vergadering van 12 december 2019 de Verordening individuele inkomenstoeslag 2019 vastgesteld. Hierdoor verandert de hoogte van de gehanteerde inkomensgrens van 105% naar 110% van de geldende bijstandsnorm.

Voor wie?

De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor personen die langdurig moeten leven van een inkomen rond een sociaal minimum. Dit kan bijvoorbeeld een Participatiewet (PW), WAJONG-, ANW- of een WIA-uitkering zijn, maar ook mensen met inkomsten uit werk kunnen in aanmerking komen.

Voorwaarden

  • U moet tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd zijn en rechtmatig in Nederland verblijven.
  • U mag op de peildatum niet gedetineerd zijn
  • U mag niet meer vermogen bezitten dan toegestaan is voor de bijstand
  • U heeft geen uitzicht op inkomensverbetering en u moet er alles aan hebben gedaan om tot inkomensverbetering te komen.

Hoogte individuele inkomenstoeslag

Een individuele inkomenstoeslag bedraagt per kalenderjaar:

Per 01-01-2019

Per 01-01-2020

Alleenstaande

€ 407,00

€ 418,00

Alleenstaande ouder

€ 522,00

€ 536,00

Gehuwden / Gezin

€ 580,00

€ 596,00

Hoogte inkomen

In de onderstaande tabel is aangegeven hoe hoog uw (gezamenlijke) inkomen per maand maximaal mag zijn.

Per 01-01-2019

Per 01-01-2020

Alleenstaande

€ 1.076,83

€ 1.157,55

Alleenstaande ouder

€ 1.076,83

€ 1.157,55

Gehuwden

€ 1.538,32

€ 1.653,64

Aanvragen

Wilt u een aanvraag indienen? Op de website van de gemeente zijn aanvraagformulieren beschikbaar op www.boxmeer.nl/inkomenstoeslag. Wanneer u geen bijstandsuitkering ontvangt van de gemeente, kunt u het beste eerst bellen met het Zorgloket om te vragen naar de mogelijkheden. Het telefoonnummer van het Zorgloket is 0485 – 585 865.