Verkeersmaatregelen bij Daags na de Tour

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Verkeersmaatregelen bij Daags na de Tour

Verkeersmaatregelen bij Daags na de Tour

Op maandag 24 juli a.s. wordt in het centrum van Boxmeer de jaarlijkse wielerwedstrijd Daags na de Tour gehouden. Hierbij informeren wij u rondom de benodigde verkeersmaatregelen.

Het parcours van de wielerronde is als volgt: Spoorstraat (start en finish) - Oranjestraat - Bilderbeekstraat - Burg. Verkuijlstraat - Steenstraat (promenade) - Spoorstraat. De volgende wegen, buiten het parcours gelegen wegen of weggedeelten, zullen op 24 juli 2016 vanaf 07.00 uur tot 25 juli 12.00 uur (of zoveel langer of korter dan noodzakelijk is) voor al het verkeer, met uitzondering van voetgangers, worden afgesloten:

 • Spoorstraat (volledig)
 • Bakelgeertstraat (volledig)
 • Bilderbeekstraat (volledig)
 • Dr. Peelenstraat (tussen Bilderbeekstraat en Past. Kerstenstraat)
 • Hendrikstraat (tussen Bilderbeekstraat en Emmastraat)
 • Begijnenstraat (tussen  Bilderbeekstraat en Emmastraat)
 • Julie Postelsingel (tussen Faunalaan en Burg. Verkuijlstraat)
 • Burg. Verkuijlstraat (volledig)
 • Althof (tussen Carmelietenstraat Oost en Burg. Verkuijlstraat)
 • Burg. Hengstplein (tussen Jan Petersstraat en Steenstraat)
 • Beugenseweg (tussen Floralaan en Steenstraat)
 • Gerard Doustraat (tussen Jeroen Bosboomstraat en Spoorstraat)
 • Steenstraat (tussen de Burg. Verkuijlstraat en St. Rochusrotonde).

OMLEIDINGSROUTE:

Vanaf Beugen de richtingen: Madeleine, Rijkevoort, St. Antho­nis, Station, Sambeek, volg de route: Madeleine via Beugenseweg langs de afzetting, overige via Hollesteeg, Floralaan (richting Rijkevoort, einde rechts, overige links), Graafseweg (richting St. Anthonis, einde rechts, overige links), spoorweg over rechtsaf Stationsweg, Fauna­laan, Julie Postel­singel (rotonde rechtsaf richting Sambeek).

Vanaf St. Anthonis de richtingen: Station, Sambeek, Maaszie­kenhuis, Beugen en Madeleine volg de richtingen: Spoorwegovergang over rechtsaf stationsweg, faunalaan, Julie Postelsingel, Rotonde (rechtaf richting Sambeek), overige Bocstraat, Het Zand, Veerstraat, De Raetsingel, Karel Doormans­traat (einde richting Beugen en ziekenhuis rechtsaf, Madeleine linksaf).

Vanaf Sambeek de richtingen: Maasziekenhuis, Beugen, Madelei­ne, Rijke­voort, St. Anthonis, Station volg de Route: Rotonde rechtsaf, Bocstraat, Het Zand, Veerstraat, De Raetsingel, Karel Doormanstraat (einde, rich­ting Beugen en ziekenhuis rechtsaf, Madeleine linksaf), overige idem als de route vanaf Beugen te beginnen bij Hollesteeg, Floralaan etc.

Om een vlotte doorgang van het verkeer te waarborgen, onder meer ten behoeve van de voertuigen van ambulance, brandweer en politie, worden aanwonenden van deze wegen/weggedeelten verzocht om op maandag 24 juli a.s. hun auto’s niet op straat te parkeren.

Openbaar Vervoer

NS-station

Het NS-station is tijdens de wielerronde normaal bereikbaar.

(Buurt)bussen

De (buurt)busdiensten worden omgeleid via de omleidingroutes. De bushaltes die gelegen zijn binnen het gebied dat voor al het verkeer is afgesloten, vervallen op maandag 24 juli a.s.