Verkiezingen Europees parlement 23 mei

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Verkiezingen Europees parlement 23 mei

Verkiezingen Europees parlement 23 mei

Bezorging stempassen en kandidatenlijsten

De stempassen worden bezorgd op vrijdag 3 mei 2019. De kandidatenlijsten worden bezorgd op vrijdag 10 mei 2019.

Wat te doen als u geen stempas heeft ontvangen

U kunt alleen stemmen als u een stempas heeft. Wanneer u geen stempas heeft ontvangen of deze kwijt bent, kunt u tot uiterlijk woensdag 22 mei 2019, 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen. U kunt telefonisch (0485) 585911 of via deze website een afspraak plannen.

Iemand machtigen

Als u niet in de gelegenheid bent zelf te stemmen, kunt u een ander machtigen om dit voor u te doen. U kunt op 2 manieren iemand machtigen:

  • U kunt iemand onderhands machtigen. U vult hiervoor de achterkant van uw stempas in, laat de gemachtigde medeondertekenen en geeft vervolgens de stempas aan hem of haar mee. U moet de gemachtigde ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven die hij of zij moet laten zien aan het stembureau.
  • U kunt een schriftelijk verzoek indienen bij uw gemeente. Dit kan tot uiterlijk 20 mei 2019. Aanvraagformulieren zijn in elke gemeente van Nederland verkrijgbaar en ook te downloaden via www.boxmeer.nl.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen.

De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Stemmen in andere gemeente

Wilt u in een andere gemeente in Nederland stemmen dan moet u een kiezerspas aanvragen. Een kiezerspas wordt eenmaal uitgereikt. Raakt u hem kwijt, dan kunt u geen nieuwe krijgen. U kunt een kiezerpas schriftelijk en mondeling aanvragen.

  • Schriftelijk een kiezerspas aanvragen kan tot uiterlijk 20 mei 2019. Aanvraagformulieren zijn in elke gemeente van Nederland verkrijgbaar en ook te downloaden via www.boxmeer.nl.
  • Mondeling een kiezerspas aanvragen kan tot uiterlijk 22 mei 2019, 12.00 uur. Hiervoor moet u zich persoonlijk met uw stempas en een geldig legitimatiebewijs melden bij de afdeling Burgerzaken. U kunt telefonisch (0485) 585911 of via deze website een afspraak plannen.

Identificeren

Om te kunnen stemmen moet u zich identificeren. Dat mag uitsluitend met een identiteitsbewijs dat maximaal 5 jaar verlopen is. Dit betekent dat op het identiteitsbewijs achter de tekst ‘geldig tot’ de datum 24 mei 2014 staat of een datum die recenter is. Ook voor het geven van een onderhandse volmacht kunt u een maximaal 5 jaar verlopen identiteitsbewijs gebruiken.          

Meer informatie

Hebt u nog vragen neemt u dan contact op met bureau Verkiezingen van de gemeente Boxmeer, tel. (0485) 585911 of via email verkiezingen@boxmeer.nl.