Vliegbasis de Peel

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Vliegbasis de Peel

Vliegbasis de Peel

Vliegbasis De Peel maakt onderdeel uit van de Luitenant-generaal Bestkazerne, waar het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando is gevestigd.

Het Ministerie van Defensie wil op termijn vliegbasis De Peel weer in gebruik nemen. Daarvoor is een luchthavenbesluit nodig. Het eventueel reactiveren gebeurt in samenwerking met betrokken provincies, gemeenten en omwonenden.

De Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) is een adviescommissie van de minister van Defensie. Een COVM

  • brengt advies uit of doet voorstellen aan de minister van Defensie of andere instanties over milieumaatregelen en milieuvoorschriften voor gebruik van de militaire luchthaven;
  • verstrekt informatie en geeft voorlichting over het geluid rond de militaire luchthaven;
  • beoordeelt de geluidzonering/jaarcontouren.

De commissie is ingesteld op grond van de Wet luchtvaart en heeft twee belangrijke taken: overleg en voorlichting over milieu (doorgaans geluid) rondom de militaire luchthavens. De vergaderingen van de COVM zijn altijd openbaar en vinden doorgaans 2 keer per jaar plaats.

In een Commissie Overleg en Voorlichting Milieu zijn vertegenwoordigd:

  • een gedeputeerde van de provincie (voorzitter);
  • de commandant van de vliegbasis;
  • een bestuurder en/of een omwonende van iedere gemeente die binnen de geluidszone van de vliegbasis ligt; (vertegenwoordiger namens omwonenden wordt door de gemeente benoemd)
  • het Hoofd Bureau Geluidhinder, Zonering en Rapportering van de Koninklijke Luchtmacht;
  • een vertegenwoordiger van milieuorganisaties;
  • een vertegenwoordiger van de plaatselijke luchtverkeersleiding.