Voorkom leges, informeer vooraf

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Voorkom leges, informeer vooraf

Voorkom leges, informeer vooraf

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag, bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning, brengt de gemeente Boxmeer leges in rekening bij de aanvrager. De hoogte van de leges worden ieder jaar vastgelegd in de tarieventabel van de legesverordening.

Leges worden in rekening gebracht voor het indienen van een aanvraag en hangt niet af van verlening van de vergunning. Wanneer namelijk een aanvraag wordt geweigerd of buiten behandeling wordt gesteld omdat onvoldoende gegevens zijn aangeleverd om de aanvraag goed te kunnen beoordelen, worden ook leges in rekening gebracht.

Voordat u een aanvraag indient is het daarom verstandig om vooraf van de gemeente duidelijkheid te krijgen of een vergunning kan worden verleend en/of te zorgen dat u alle benodigde gegevens tijdig aanlevert.