Wat gebeurt er aan de Boxmeerse Bakelgeertstraat?

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Wat gebeurt er aan de Boxmeerse Bakelgeertstraat?

Wat gebeurt er aan de Boxmeerse Bakelgeertstraat?

Het gebied rondom ’t Hoogkoor gaat de komende tijd flink op de schop. Zo komen er onder het Hoogkoorplein waterbergingskelders, om overlast bij hevige regenval tegen te gaan. Om deze kelders te kunnen bouwen moet de grondwaterstand tijdelijk worden verlaagd. Hierbij wordt een deel van het bemalingswater weer terug in de bodem gebracht (retourbemaling). Dit gebeurt op het terrein van de voormalige Bakelgeertschool.

Wat is retourbemaling en waarom wordt dit gedaan?

Het overtollige (grond-)water dat bij bemaling vrij komt kan op 3 manieren worden geloosd. Op een sloot of beek, op het riool of terug in de bodem. Als het water op een sloot, beek of riool wordt geloosd wordt het afgevoerd. Bij retourbemaling blijft het water in het gebied. Omdat het steeds droger wordt, is dat de beste oplossing.

Stijging grondwaterstand Bakelgeertstraat en Marijkestraat

Op het veld tussen de Bakelgeertstraat en Marijkestraat worden een aantal zogeheten retourbronnen van 17 meter diep geboord. Hier wordt gedurende de bouw van de waterkelders het vrijkomende grondwater van het Hoogkoorplein de bodem in gepompt. Als gevolg hiervan stijgt de grondwaterstand rond dit terrein tijdelijk. Tijdens de uitvoering wordt op verschillende plaatsen gemonitord of de grondwaterstandstijging binnen de veilige marges blijft. Waar nodig wordt het systeem bijgesteld.

Zie je werkzaamheden waarvan je benieuwd bent wat er gebeurt? Kijk op www.boxmeer.nl/wiu voor alle projecten.

Bakelgeertsestraat