Werk in Uitvoering gelanceerd

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Werk in Uitvoering gelanceerd

Werk in Uitvoering gelanceerd

Wethouder Jeu Verstraaten deed de officiële aftrap van  de webpagina ‘Werk in Uitvoering’ www.boxmeer.nl/wiu bij het bouwproject Achter de School in Maashees. Dit is een van de vele projecten waarover informatie te vinden is op de webpagina die vandaag is gelanceerd.  Op Werk in Uitvoering zijn op een overzichtelijke manier vrijwel alle grotere projecten ondergebracht  waar in de gemeente Boxmeer aan wordt gewerkt. Denk behalve aan woningbouw ook bijvoorbeeld aan onderhoud van wegen, het leggen van nieuwe leidingen en het planten van bomen.

Wethouder Jeu Verstraaten: “De gemeente wil met Werk in Uitvoering de inwoners zo goed mogelijk op de hoogte houden van zaken die spelen of gaan spelen in de eigen omgeving. Als er vervolgens vragen zijn over een project, kunt u via het algemene nummer van de gemeente contact opnemen met de medewerker die bij het project vermeld staat. Als het niet om een project van de gemeente gaat, is te zien om welke organisatie het dan wel gaat”. 

In het verlengde hiervan is met de dorps- en wijkraden afgesproken dat elk najaar overleg plaatsvindt aan de hand van geplande projecten. De raden kunnen dan advies geven over de geplande projecten in hun dorp of wijk, maar ook aangeven wat verder zoal knelpunten of wensen zijn.

Deze adviezen en ideeën worden beoordeeld op onder andere financiële haalbaarheid en kunnen vervolgens op tijd worden meegenomen in de begroting en voordat een project wordt gestart. Inwoners kunnen hun ideeën over plannen en knelpunten vooraf aan hun dorps- of wijkraad laten weten. De gegevens van alle dorps- en wijkraden zijn te vinden op deze website.

Flyer