Werkzaamheden in de Meerkampen Oeffelt

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Werkzaamheden in de Meerkampen Oeffelt

Werkzaamheden in de Meerkampen Oeffelt

Wetering is samen met Staatsbosbeheer actief in de Meerkampen met kleiwinning waarbij agrarische percelen worden omgevormd naar natuur.

Op dit moment vinden werkzaamheden plaats ten zuiden van de Kleine weg. Een deel van de klei voor de baksteenindustrie is hier ontgraven waarna we het terrein aanvullen conform het inrichtingsplan. Hiervoor voeren we de komende weken schone grond aan wat vrijkomt in Milsbeek bij de aanleg van een klimaatbuffer. Voor deze werkzaamheden wordt buiten werktijden op een tweetal plekken de weg afgesloten en een omleiding ingesteld.

In het weekend is het gebied van 09.00 tot 17.00 op de normale wijze toegankelijk. Op bijgevoegde tekening is dit zichtbaar gemaakt, de stremming is geel gearceerd, de omleiding groen en de werklocatie is rood omkaderd. Naar verwachting is de aanvoer van de grond rond 12 februari 2021 afgerond. In het inrichtingsplan is rekening gehouden met het terugbrengen van het historische Maasheggen patroon.

meerkampen

Te downloaden: