Wethouder Wonen Peter Stevens: “We bouwen in alle dorpen en voor alle doelgroepen”

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Wethouder Wonen Peter Stevens: “We bouwen in alle dorpen en voor alle doelgroepen”

Wethouder Wonen Peter Stevens: “We bouwen in alle dorpen en voor alle doelgroepen”

Het is een roerige periode op het gebied van woningbouw. Volgens een recente schatting van het Ministerie van Milieu en Wonen, worden er door de stikstofcrisis de komende jaren 40% minder huizen gebouwd. In hoeverre gooit de stikstofcrisis in de gemeente Boxmeer roet in het ambitieuze woningbouwprogramma van wethouder Peter Stevens, inmiddels bezig aan zijn tweede termijn?

Peter Stevens: “We hadden al een mooie uitdaging omdat we qua woningbouw een flinke opgave hebben. In 2030 moeten we, volgens verschillende prognoses,  ongeveer 1.000 woningen extra hebben. Stikstof en pfas is landelijk een probleem, dat we als gemeente zelf niet zomaar op kunnen lossen. We gaan natuurlijk niet bij de pakken neer zitten en focussen op wat wel kan. Tot nog toe heeft de stikstofcrisis onze ambitie nog niet gedwarsboomd.”

Gaat het lukken met die 1000 extra woningen in 2030?

 “Daarvoor moeten we elk jaar zo’n 100 woningen per jaar toevoegen. De afgelopen jaren hebben we gelukkig flink kunnen doorpakken, onder andere het project Steenstraat-zuid in Boxmeer is afgerond. We liggen goed op schema, vorig jaar zijn er zelfs 180 nieuwe woningen bijgekomen.

Verder hebben we in alle dorpen waar behoefte is aan extra woningen, mogelijkheden gecreëerd. Op die manier willen we een bijdrage leveren, om in alle dorpen de leefbaarheid goed te houden en mensen de mogelijkheid geven ook in de kleinere dorpen te gaan of te blijven wonen. Wij zorgen ervoor dat er grond beschikbaar is, zodat we zodra een vraag vanuit de gemeenschap komt, snel kunnen schakelen.”

Hoe zorgt u ervoor dat juist de huizen waar vraag naar is, worden gebouwd?

“We laten met onderzoeken natuurlijk goed onderbouwen wat we nu al nodig hebben en wat in de verdere toekomst. In het Land van Cuijk is het aantrekkelijk maken voor jonge gezinnen om hier te blijven en hier naar toe te komen een belangrijk doel. Jonge mensen van buiten zijn nodig vanwege de groei van ons bloeiende bedrijfsleven, zodat er geen tekort aan medewerkers ontstaat. Door een aantrekkelijk woon- en werkklimaat en natuurlijk het juiste soort huizen, proberen we dit te bevorderen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook contacten met Nijmegen. Deze stad heeft er baat bij als startende gezinnen zich vanuit daar in het Land van Cuijk vestigen. Zij blijven dan immers in de regio en omdat we vanuit hier gericht zijn op Nijmegen, versterken we het draagvlak voor de voorzieningen daar.”

Er wordt gezegd dat veel gemeenten onvoldoende doen voor woningen voor ouderen, zodat zij langer dan ze willen in vaak eigenlijk te grote huizen blijven wonen. En daarmee wordt ook de doorstroom belemmerd. Hoe is dat in Boxmeer?

“Ook voor ouderen kijken we goed naar de behoefte die er is en nog komt en maken we gebruik van de informatie die we ophaalden met het woonwensenonderzoek begin vorig jaar. We zetten in op geschikte woningen voor alle doelgroepen, maar ook weer niet zo dat er straks een overschot ontstaat.

“Zo is Mooiland op het terrein van de voormalige basisschool de Peppels gestart met de bouw van 6 energiezuinige eengezinswoningen en 2 gelijkvloerse woningen. Op het terrein van ‘t Ogelijn komen nog eens 8 eengezinswoningen en 4 gelijkvloerse woningen.  Ook hebben we onlangs samen met GGZ en Mooiland voorzien in een aantal zogenaamde tiny houses in het Boxmeerse Luneven, voor jongeren die ondersteuning nodig hebben.

“Voor jongeren is het op het moment heel moeilijk om bij hun inkomen passende woonruimte te vinden. Om die reden stimuleren we ook koop- en huurwoningen die voor deze doelgroep wel betaalbaar zijn. Zo hebben we een voorrangsregeling voor jongeren tot 23 bij de woningcorporaties en zijn er ideeën voor een twintigtal tiny houses in de Maasbroeksche Blokken.”

Bent u een tevreden wethouder of zijn er zaken die beter kunnen?

Ik ben vaak meer bezig met wat er beter kan, dan wat er goed gaat en dat maakt me wel eens ongeduldig. Een van onze taken is het stimuleren van commerciële partijen. Het liefst zou ik vandaag de grond verkopen en dat er dan morgen gebouwd wordt, maar projecten duren altijd langer dan ik zou willen. Zelfs na 6 jaar wethouderschap valt me dat soms nog tegen.

“Het is natuurlijk ook belangrijk om af en toe stil te staan bij wat er wel goed gaat en dan hebben we de afgelopen jaren aardig wat voor elkaar gekregen. Daarbij staan er grote bouwprojecten op stapel en hebben we voldoende bouwmogelijkheden, in alle dorpen, waarmee we voorlopig vooruit kunnen. In die zin ben ik tevreden. Maar ik kijk toch liever naar wat er nog beter kan, dat houdt me scherp.”

Bij de bouw sambeek

Fotobijschrift:

Wethouder Peter Stevens bij een bouwproject In Sambeek. Op de plek waar eerst een oude Rabobank stond, verrijzen nu 5 nieuwe woningen.