Wijzigingen in cultuursector vanaf 1 juli

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Wijzigingen in cultuursector vanaf 1 juli

Wijzigingen in cultuursector vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli verandert het volgende:

 • Dansscholen mogen weer open en het is toegestaan om (dans)wedstrijden met publiek te organiseren. Hierbij gelden naast de basisregels, dezelfde regels als voor andere activiteiten ‘binnen’ of ‘buiten’.
 • Toneelspelen, dansen en acteren: kinderen en volwassen (professionals en amateurkunstbeoefenaars) mogen kunst beoefenen, repeteren en optreden. Hier gelden dan dezelfde regels als voor andere activiteiten ‘binnen’ of ‘buiten’.
  Let op: Artikel 2.2 van de noodverordening bepaalt dat zich aan de 1,5 meter afstand moet houden. Uitzondering is artikel 2.2. lid 2 sub g: dit artikel geeft aan dat personen die sport, theater of dans beoefenen geen afstand hoeven te houden voor zover dat voor het beoefenen van sport, dans en theater noodzakelijk is. Deze uitzondering geldt uitsluitend tijdens het beoefenen van sport of culturele uiting.
 • Blazers mochten al spelen als zij minimaal 2 meter afstand houden tot anderen. Dit is door de sector opgenomen in het protocol.
 • Zangkoren en zangroepen mogen weer repeteren en optreden, maar . Dit afwegingskader is op korte termijn beschikbaar. Het wordt verwerkt in het protocol voor koorzingen en in de aanwijzing aan de veiligheidsregio’s (zie hieronder).
 • Evenementen zijn toegestaan vanaf 1 juli. Voor evenementen gelden dezelfde regels als andere activiteiten binnen en buiten. Rond de organisatie van een evenement wordt ook rekening gehouden met het vervoer, zodat de druk op het openbaar vervoer beperkt blijft. Het blijft aan de lokale autoriteiten om te bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op 1,5 meter in kunnen richten. En of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. De procedure voor het aanvragen van een vergunning kost tijd. Het zal dus een aantal weken duren voordat de eerste evenementen weer plaatsvinden. Niet alles zal meteen mogelijk zijn.

In de noodverordening staat het volgende over samen zingen en schreeuwen:

 • Artikel 2.4  verbod gezamenlijk zingen of schreeuwen.
  Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning en een daarbij behorend erf, in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Dit verbod geldt niet voor zangers, zangkoren, zanggroepen en voor zang als onderdeel van belijdenis van godsdienst of levensovertuiging.
 • In de toelichting staat het volgende:
  Op grond van dit artikel is het verboden buiten een woning en daarbij behorend erf gezamenlijk te zingen of te schreeuwen. Dit verbod geldt niet voor zangers, zangkoren en zanggroepen. Zij mogen buiten de woning en daarbij behorende erven gezamenlijk zingen, bijvoorbeeld tijdens een kerkdienst of tijdens een concert. Samenzang tijdens religieuze samenkomsten is eveneens toegestaan. Om besmetting te voorkomen is het wel van belang dat bij het zingen de richtlijnen van het RIVM op dit punt worden nageleefd.
  Bij zangkoren en zanggroepen moet gedacht worden aan koren en groepen die als zodanig actief zijn. Onder zangkoren en zanggroepen wordt in ieder geval niet verstaan het gezamenlijk zingen in een stadion tijdens een (voetbal)wedstrijd of het gezamenlijk meezingen bij een concert.

Het Kabinet verwijst naar de regels voor ‘binnen’ of ‘buiten’. Op https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/24/per-1-juli-15-meter-blijft-norm staat hierover het volgende:

Algemene regels voor activiteiten binnen

 • 1,5 meter afstand houden van anderen.
 • Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel).
 • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf.
 • In winkels, musea, bibliotheken en andere locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen.

Algemene regels voor activiteiten buiten

 • 1,5 meter afstand houden van anderen.
 • Maximaal 250 personen (exclusief personeel).
 • In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats. Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.

Basisregels blijven

Voor iedereen (sporter, trainer, vrijwilliger en toeschouwer) blijven de hygiëneregels van het RIVM gelden:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Een afspraak voor testen maak je via het landelijke telefoonnummer: 0800-1202. Heb je burgerservicenummer bij de hand als je belt.
 • Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
 • Vermijd drukte.
 • Was vaak je handen.

Nadere informatie

Voor nader informatie over regels en protocollen verwijzen wij naar de volgende sites:

Hebt u nog vragen of twijfelt u ergens over, neem dan gerust contact op met de gemeente. Telefoonnummer: 0485 – 585 911.