Zorgverzekering voor minima in 2018

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Zorgverzekering voor minima in 2018

Zorgverzekering voor minima in 2018

Inwoners met een laag inkomen kunnen deelnemen aan de collectieve zorgverzekering via de gemeente. Het zogenaamde ‘VGZ GemeentePakket’ biedt een uitgebreide dekking voor de meeste zorgkosten.

Voor deelname is inkomen en vermogen van belang. Inwoners met een inkomen tot 115% van de bijstandsnorm én die ook geen vermogen hebben boven de vermogensgrens van de bijstand komen in aanmerking. Ook inwoners met een ander inkomen, die aan beide voorwaarden voldoen, kunnen zich opgeven voor de collectieve zorgverzekering.

De voordelen van het VGZ GemeentePakket op een rij:

•             zeer uitgebreide dekking, inclusief tandartskosten;

•             hoge vergoedingen voor veel voorkomende zorgkosten;

•             een lagere premie door compensatie via de gemeente;

•             het eigen risico kan volledig meeverzekerd worden;

•             opzegservice.

Compensatie in de premie

De collectieve zorgverzekering maakt onderdeel uit van de Regeling Compensatie Zorgkosten (RCZ). Op grond van deze regeling kan de gemeente mensen met een laag inkomen compenseren voor hun zorgkosten. Dit betekent dat de gemeente maandelijks bijdraagt in de premie voor het VGZ GemeentePakket.

Keuze uit twee polissen

Ook in 2018 is het mogelijk om tussen twee verschillende polissen te kiezen. Een polis zonder verzekering van het eigen risico (compensatie bedraagt € 30,- per maand) of een polis mét verzekering van het gehele eigen risico (compensatie bedraagt € 43,- per maand). De compensatie wordt door VGZ direct in mindering gebracht op de te betalen maandelijkse premie waardoor deze lager uitvalt.

Waar vind ik de bijstandsnormen?

De bijstandsnormen en vermogensgrenzen staan in de ‘folder ken uw rechten’ op www.boxmeer.nl. De folder en het inlegvel met alle bedragen zijn te downloaden. Vergelijk uw maandelijks netto inkomen inclusief vakantietoeslag met de voor u geldende bijstandsnormen bij 115% en bepaal of u ook niet boven de vermogensgrens uitkomt. Is uw inkomen en vermogen gelijk of lager dan zijn de voorwaarden op u van toepassing.

Een betalingsachterstand?

Hebt u een betalingsachterstand voor de premie bij uw huidige verzekeraar? Dan is overstappen niet altijd mogelijk. Wij adviseren u om eerst contact op te nemen met uw huidige verzekeraar alvorens zich aan te melden voor het VGZ GemeentePakket.

Digitaal aanmelden

Aanmelden kan vanaf 20 november 2017 via www.gezondverzekerd.nl. Kies ‘Boxmeer’ in het zoekvenster en maak uw keuze. U vindt op www.gezondverzekerd.nl vanaf 20 november ook alle informatie over het VGZ GemeentePakket, zoals premies en vergoedingen.

Vragen?

Komt u er niet uit? Het Advies en Informatiepunt Boxmeer (AIB) kan u informeren en helpen bij uw aanmelding. Het spreekuur is op maandag, woensdag en donderdag van 10.00 - 12.00 uur in de Weijer of bel op die dagen tussen 9.00 en 10.00 uur naar (0485) 700 500. U kunt ook altijd met vragen bij de gemeente terecht op telefoonnummer (0485) 585 911.