Afvalstoffenheffing

Home > Inwoners > Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing

 • Wat is het?

  De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor de inzameling van het afval van huishoudens. Met de afvalstoffenheffing kan de gemeente de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval bekostigen. De gebruiker van een woning die de mogelijkheid heeft zijn afval aan de gemeentelijke reinigingsdienst mee te geven betaalt hiervoor afvalstoffenheffing. Dus ook als u nooit, zelden of weinig afval meegeeft, wordt u aangeslagen voor de afvalstoffenheffing.

  Ontheffing

  Als u verhuist naar een andere gemeente, moet u zich inschrijven in het bevolkingsregister van de nieuwe gemeente. Bij de gemeente Boxmeer wordt u dan uitgeschreven. Op grond daarvan ontvangt u automatisch ontheffing voor het aantal volle maanden dat nog resteert in het belastingjaar. De datum waarop u bent uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Boxmeer is hierbij in beginsel bepalend.

  Bij verhuizing binnen de gemeente ontvangt u geen vermindering en/of nieuwe aanslag, omdat u (weliswaar voor verschillende woningen) voor het gehele jaar belastingplichtig blijft.

  Kwijtschelding

  Indien u een minimum inkomen én weinig of geen vermogen heeft, dan kan kwijtschelding worden verleend. Meer informatie daarover kunt u vinden door hiernaast op de knop 'Kwijtschelding' te klikken.

 • Wat kost het?

  Vastrecht

  Het tarief voor afvalstoffenheffing wordt bepaald op basis van een vast bedrag per perceel. Dit is een tarief voor het aanbieden van GFT-afval en het huishoudelijk restafval.

  Belastingjaar Tarief
  2021 € 171,00
  2020 € 187,20
  2019 € 180,36

  Tarief afvalzak

  Het restafval bent u verplicht aan te bieden in de speciale afvalzak. Deze afvalzakken zijn verkrijgbaar in de plaatselijke supermarkt. Het belastingbedrag bedraagt per 10 afvalzakken:

  Belastingjaar 30 liter 60 liter
  2021 € 7,50 € 15,00
  2020 € 7,50 € 15,00
  2019 € 7,50 € 15,00

 • Handige links