Alcohol schenken tijdens evenement

Home > Inwoners > Alcohol schenken tijdens evenement

Alcohol schenken tijdens evenement

 • Wat is het?

  Voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van maximaal 12 dagen, kan de burgemeester op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet een ontheffing verlenen. Een bijzondere gelegenheid omschreven als: een kermis, braderie, muziek- en/of sportfeest, jaarmarkt en andere manifestaties die eenmalig, dan wel in de regel niet meer dan tweemaal per jaar voorkomt. Een ontheffing is natuurlijk niet noodzakelijk als de verstrekking in een horecabedrijf met een rechtsgeldige drank- en horecavergunning plaatsvindt.

 • Hoe werkt het?

  De ontheffing heeft uitsluitend betrekking op het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank buiten een horecabedrijf. Het is niet toegestaan sterke drank, met een alcoholpercentage van 15% of meer, met uitzondering van wijn, aanwezig te hebben. Daarnaast wordt een ontheffing alleen afgegeven, als het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank onder directe leiding staat van een persoon, die de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt en niet in enig opzicht van slecht levensgedrag is. Aan deze eisen wordt de aanvraag dan ook getoetst. Als partijencateraar hoeft u geen drank- en horecavergunning of ontheffing aan te vragen voor het schenken van alcoholische dranken tijdens besloten feesten. Voorwaarde is dat het feest plaatsvindt op een door de opdrachtgever bepaalde locatie (incidenteel beschikbaar) die normaal voor andere activiteiten wordt gebruikt.

 • Wat moet ik doen?

  De aanvraag dient uiterlijk 8 weken vóór aanvang van de bijzondere gelegenheid worden ingediend. Indien een aanvraag later wordt ingediend, kan dit tot gevolg hebben dat de aanvraag niet in behandeling wordt genomen.

  Wilt u buiten een horecabedrijf tegen betaling alcoholische dranken verstrekken, bijvoorbeeld door middel van een biertap die op het trottoir wordt geplaatst, of in een feesttent? Dan heeft u een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet nodig. Zet u de biertap op uw terras van uw horecabedrijf waarvoor u een drank- en horecavergunning heeft, dan hoeft u geen ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet aan te vragen mits het terras als lokaliteit op de drank- en horecavergunning vermeld staat.

 • Wat heb ik nodig?

  • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier vergunning ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet;
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager en de leidinggevende(n);
  • Een situatietekening waarop de tap-/ uitgiftepunten staan aangegeven.
 • Wat kost het?

  Overeenkomstig de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing artikel 35 Drank- en horecawet leges verschuldigd. Hiervoor verwijzen wij u naar de geldende legesverordening.

  

 • Handige links