Alcohol schenken tijdens evenement

Home > Inwoners > Alcohol schenken tijdens evenement

Alcohol schenken tijdens evenement

 • Wat is het?

  Wilt u tijdens een bijzondere gelegenheid, bijvoorbeeld een evenement of een festiviteit, alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse verstrekken. Dan kunt u een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet aanvragen. Hiermee mag u ten behoeve van een bijzondere gelegenheid zwak-alcoholhoudende dranken ter plaatse verstrekken en laten nuttigen. Deze ontheffing kan voor maximaal aaneengesloten periode van maximaal 12 dagen worden aangevraagd.

  Een ontheffing is natuurlijk niet noodzakelijk als de verstrekking in een horecabedrijf met een rechtsgeldige drank- en horecavergunning plaatsvindt.

 • Hoe werkt het?

  De ontheffing geldt alleen voor zwakalcoholische dranken zoals bier en wijn. U mag géén sterke drank schenken; dit mag alleen in horecazaken. De ontheffing wordt afgegeven voor een periode van maximaal 12 aaneengesloten dagen.
  Iedereen kan de ontheffing aanvragen. U hoeft dus geen horecaondernemer te zijn. U kunt de ontheffing alleen krijgen voor een tijdelijke en bijzondere gelegenheid. Verder gelden de volgende regels voor de persoon die alcohol schenkt. Hij of zij:

  • is minimaal 21 jaar
  • heeft een Verklaring Sociale Hygiëne
  • is van goed gedrag
  • is niet uit de ouderlijke macht of voogdij ontzet en staat niet onder curatele

  Als partijencateraar hoeft u geen drank- en horecavergunning of ontheffing aan te vragen voor het schenken van alcoholische dranken tijdens besloten feesten. Voorwaarde is dat het feest plaatsvindt op een door de opdrachtgever bepaalde locatie die normaal voor andere activiteiten wordt gebruikt.

 • Wat moet ik doen?

  Wilt u buiten een horecabedrijf tegen betaling alcoholische dranken verstrekken, bijvoorbeeld vanachter een biertap die op het trottoir wordt geplaatst, of in een feesttent? Dan heeft u een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet nodig.

  Voor het plaatsen van een biertap is een drank- en horecavergunning niet toereikend. Hiervoor kan voor een aaneengesloten periode van maximaal 12 dagen een ontheffing worden aangevraagd op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet.

  Eis voor het verkrijgen van een dergelijke ontheffing is dat men beschikt over een verklaring Sociale Hygiëne en dat men voldoet aan de zogenaamde moraliteitseisen (o.a. eisen van goed gedrag en een minimale leeftijdseis van 21 jaar).

  Overigens is het onder de huidige Drank en Horecawet mogelijk om op het terras van uw bedrijf een biertap te plaatsen, indien dit terras als lokaliteit op de drank- en horecavergunning staat vermeld. Dan heeft u geen ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet nodig.

 • Wat heb ik nodig?

  Bij de aanvraag hebt u de volgende stukken nodig:

  - een volledig ingevuld aanvraagformulier
  - een kopie van het geldige legitimatiebewijs van de leidinggevende(n)
  - een origineel diploma Verklaring Sociale Hygiëne (bij het indienen van de aanvraag wordt hiervan een kopie gemaakt).

 • Wat kost het?

  De leges voor het aanvragen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet bedraagt € 34,55 voor een leidinggevende die vermeld staat op een rechtsgeldige drank- en horecavergunning en € 69,10 voor een leidinggevende die niet vermeld staat op een rechtsgeldige drank- en horecavergunning.

  Indien de aanvraag gedaan wordt door een vereniging en/of stichting zonder commercieel belang, worden er geen legeskosten in rekening gebracht.

  Voor meer informatie over de leges verwijzen wij u naar de tarieventabel van de legesverordening.

  

 • Handige links

 • Hoe nu verder?