Asbest verwijderen

Home > Inwoners > Asbest verwijderen

Asbest verwijderen

 • Wat is het?

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

  • Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt.
  • Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder.

  Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

 • Hoe werkt het?

   Verwijderen met vergunning

   

  Voor het verwijderen van meer dan 35 m² asbest hebt u een omgevingsvergunning nodig en moet u een asbestinventarisatie door een deskundige laten uitvoeren. Wilt u asbest niet zelf verwijderen dan moet u een erkend asbestverwijderingsbedrijf inschakelen. Bij de gemeente kunt u informatie krijgen over de juiste wijze van het aanbieden van het verwijderde asbestsloopafval.

  Verwijderen zonder vergunning maar met melding

  U hebt geen vergunning nodig voor de verwijdering van asbest als de hoeveelheid asbesthoudend materiaal niet groter is dan 35 m² en het gaat om:

  • niet-gelijmde vloerbedekking (of -tegels); 
  • geschroefde hechtgebonden asbest bevattende vlakke platen of golfplaten.

  U moet vooraf wel een asbestsloopmelding doen bij de gemeente.

  Verwijderen zonder vergunning en zonder melding

  U hebt geen vergunning nodig en hoeft ook geen melding te doen als het slopen van asbest uitsluitend bestaat uit het geheel of gedeeltelijk verwijderen van:

  • geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen;
  • beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van kassen;
  • rem- en frictiematerialen;
  • pakkingen uit verbrandingsmotoren;
  • pakkingen uit procesinstallaties of verwarmingstoestellen. 

   

   

 • Wat moet ik doen?

  Als u asbest gaat verwijderen, moet u een sloopmelding doen. U doet de melding online via het Omgevingsloket online. Gebruik hiervoor uw DigiD. Bedrijven doen de melding met eHerkenning.

  Doe de melding minimaal 4 weken voordat u de asbest gaat verwijderen. In de volgende gevallen doet u dit uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

  • U verwijdert als particulier geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien). Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel.
  • U verwijdert als particulier vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking met asbest. Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel.

  Na de sloopmelding

  De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. Als uw melding niet compleet is, krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Als uw melding wel compleet is, kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

  Start en einde werkzaamheden melden

  • U meldt minimaal 2 werkdagen van tevoren bij de gemeente dat u gaat beginnen met asbest verwijderen.
  • Als u klaar bent met de werkzaamheden, meldt u dit op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.
 • Wat heb ik nodig?

  Gegevens bij de melding

  • naam en adres eigenaar van het gebouw dat asbest bevat
  • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
  • adres, kadastraal nummer en soort gebouw
  • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
  • hoe u gaat slopen
  • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren

  Asbestinventarisatierapport

  U moet een asbestinventarisatierapport meesturen als u:

  • meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal verwijdert;
  • asbest verwijdert uit een gebouw dat gebouwd is voor 1994.

  Dit rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.