Begeleiding/dagbesteding (Wmo)

Home > Inwoners > Begeleiding/dagbesteding (Wmo)

Begeleiding/dagbesteding (Wmo)

 • Wat is het?

  Begeleiding is ondersteuning die is gericht op behoud of verbetering van zelfredzaamheid. Bij begeleiding gaat het niet om het overnemen van taken, maar om de ondersteuning ervan.


  Er zijn twee soorten begeleiding namelijk:

  • individuele begeleiding en;
  • groepsbegeleiding (dagbesteding)

  Voorbeelden van individuele begeleiding zijn:

  • Het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur en het voeren van regie. Hulp bij plannen, stimuleren en voorbereiden van activiteiten zoals:
   • structureren van het dagritme
   • sociale contacten en sociale omgeving
   • inzicht krijgen in mogelijke gevolgen van besluiten
   • administratie doen / post afhandelen
   • boodschappen doen
  • Voorbereiden van en ondersteunen bij gesprekken op het gebied van wonen, onderwijs, werk, inkomen, iets kopen/betalen.
  • Hulp bij uitvoeren en behouden van vaardigheden die aangeleerd zijn tijdens behandelingen.

  Bij groepsbegeleiding kan het gaan om het bieden van een andere daginvulling dan (vrijwilligers)werk of school, het voorkomen van een sociaal isolement of het voorkomen van opname in een (verpleeg)instelling. Ook ter ontlasting van de mantelzorger(s) kan groepsbegeleiding worden ingezet.

 • Hoe werkt het?

  Wanneer u beperkingen hebt op het gebied van de maatschappelijke deelname en/of de zelfredzaamheid, kan er mogelijk begeleiding worden ingezet vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente kijkt samen met u naar de meest geschikte oplossing, waarbij u als persoon centraal staat. Een oplossing vanuit de Wmo heet dan ook een maatwerkvoorziening.

  Allereerst brengen we samen met u in beeld of er andere oplossingen zijn voor het probleem, zoals:

  - eigen kracht: wat kunt u zelf doen of veranderen om uw maatschappelijke deelname en zelfredzaamheid te verbeteren;

  - gebruikelijke hulp: ondersteuning door uw partner, inwonende kinderen of andere huisgenoten;

  - mantelzorg / inzet sociaal netwerk: ondersteuning door uw familie, vrienden, naasten, buren etc.

  - algemene voorzieningen: diensten of activiteiten die laagdrempelig zijn en zonder indicatie toegankelijk zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld (gezamenlijke) activiteiten in een wijk- of buurtcentrum zijn.

  Pas wanneer deze inspanningen geen (volledige) oplossing blijken te zijn voor het probleem, kijkt de gemeente met u naar een maatwerkvoorziening op grond van de Wmo.

  Indien u in aanmerking komt voor begeleiding, dan wordt in beginsel zorg in natura ingezet. Bij zorg in natura wordt de begeleiding verzorgd door een zorgaanbieder waarmee de gemeente een overeenkomst heeft. Bij het Zorgloket kunt u meer informatie krijgen over deze zorgaanbieders.

  Indien uw voorkeur uitgaat naar een persoonsgebonden budget (PGB) waarmee u zelf de zorg regelt, dan geldt een aantal aanvullende voorwaarden. Zo moet u een PGB-plan opstellen waarin u o.a. moet motiveren waarom u een PGB wilt en kunnen aantonen dat de zorg met een PGB veilig en doeltreffend wordt ingezet. Ook moet u een zorgovereenkomst opstellen met de zorgverlener.

  U krijgt het PGB niet zelf in handen. Het PGB wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

  Meer informatie over PGB vindt u op de internetsite van Per Saldo en de SVB.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt begeleiding aan door een melding te doen bij het Zorgloket van de gemeente. Bij voorkeur doet u dat telefonisch via telefoonnummer 0485-585865. De medewerker van het Zorgloket maakt dan een afspraak voor een gesprek met u.

  • Tijdens dit gesprek (meestal bij u thuis) brengen wij samen met u uw situatie in kaart.
  • Bij voorkeur neemt uw mantelzorger en/of professioneel begeleider deel aan dit gesprek.
  • Voorafgaand aan het gesprek kunt u een persoonlijk plan indienen. Dit is uw eigen beschrijving van uw situatie.
  • Een verslag van het gesprek wordt uitgewerkt door de medewerker van het Zorgloket en naar u gestuurd.
  • Een aanvraag is ingediend nadat het gespreksverslag door u is ondertekend en is ontvangen bij de gemeente.
  • De indicatie wordt gesteld door de medewerker van het Zorgloket, zo nodig met hulp van een (medisch) adviseur of zorgprofessional.

  Voorafgaand aan het gesprek kunt u een persoonlijk plan indienen. Dit is uw eigen beschrijving van uw situatie. Uw persoonlijk plan wordt besproken tijdens het gesprek met u. De gemeente moet uw persoonlijk plan betrekken bij het onderzoek.

  U kunt gebruik maken van het persoonlijk plan dat u in de rechterkolom onder Online invullen vindt. Dit formulier wordt niet automatisch doorgestuurd naar de gemeente. U kunt het zelf uitprinten en tijdens het gesprek aan de Wmo-consulent overhandigen. U mag ook een ander voorbeeld gebruiken of zelf een plan opstellen.

 • Wat heb ik nodig?

  Identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner.

  Tijdens het onderzoek kunnen nog andere bewijsstukken van u worden gevraagd.

 • Wat kost het?

  Voor voorzieningen op grond van de Wmo betaalt u een eigen bijdrage.

  De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen en gezinssamenstelling. De eigen bijdrage kan nooit meer zijn dan de kostprijs van de voorziening. Bovendien bedraagt uw eigen bijdrage vanaf 1 januari 2019 maximaal € 17,50 per 4 weken.

  U komt mogelijk in aanmerking voor compensatie van de eigen bijdrage, wanneer u een laag inkomen hebt.

  Het CAK berekent de hoogte van de eigen bijdrage en int het bedrag bij u. Meer informatie vindt u op de internetsite van het CAK.

 • Handige links

  Afspraak maken

  http://www.hetcak.nl/

  http://www.svb.nl/

  http://www.pgb.nl/