Begraven of cremeren

Home > Inwoners > Begraven of cremeren

Begraven of cremeren

 • Wat is het?

  De gemeente Boxmeer heeft een algemene begraafplaats aan de Torenstraat in Sambeek. De algemene begraafplaats is voor overledenen van alle godsdiensten en bestaat uit een algemeen gedeelte en een gedeelte voor kinderen. Ook is er een urnenmuur, een urnenkolom en een strooiveld.

  De aanvraag voor een grafuitgifte/plaatsen urnen via de gemeente geldt alleen voor de Algemene Begraafplaats. Wilt u een grafuitgifte of plaatsing van een urn aanvragen voor een andere begraafplaats, dan kunt u terecht bij de kerk van de betreffende begraafplaats. De nabestaanden van de overledene of een uitvaartonderneming kan de uitgifte of plaatsing aanvragen. Meestal vraagt de begrafenisondernemer om de grafuitgifte. Voor plaatsing van een urn in een graf of in de urnenmuur en het verstrooien van as kunnen nabestaanden contact opnemen met de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Voor het begraven, het plaatsen van urnen en voor het doen verstrooien van as, bent u leges verschuldigd. Daarbij moet u denken aan grafrechten (in verband met het gebruik van een graf of urnen nis) en aan kosten voor het begraven of bijzetten.

  Graven

  Op de gemeentelijke begraafplaats worden alleen graven uitgegeven waarin ruimte is voor twee overledenen. De graven worden uitgegeven voor een periode van 20 jaar. Het grafrecht kan steeds met een periode van 10 jaar verlengd worden.

  Deze termijnen gelden ook voor nissen in de urnenmuur.

  Rechthebbende

  Het recht op een (urnen)graf of nis in de urnenmuur staat op naam van één rechthebbende. Deze bepaalt wat er met het graf/nis urnenmuur gebeurt en wie er in mogen worden begraven/bijgezet. Bij overlijden van de rechthebbende moet er een nieuwe rechthebbende worden aangewezen. Het is belangrijk dat de begraafplaatsadministratie de juiste adressen van rechthebbenden en nabestaanden heeft voor informatie over een graf, bijvoorbeeld als grafrechten vervallen. Wij vragen u daarom altijd uw nieuwe adres door te geven bij verhuizing.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt aan de rechterzijde alle aanvraagformulieren downloaden.

 • Wat kost het?

  Uitgifte eigen graf of urnennis voor 20 jaar (grafrecht)

  een graf voor een of twee volwassenen (dubbeldiep graf)    €  1.800
  een graf voor een kind    €     900
  een urnengraf (voor een periode van 10 jaren)    €     900
  een urnengraf (voor een periode van 20 jaren)    €  1.800
  een nis in de urnenmuur/urnenkolom (maximaal 2 urnen), voor periode van 10 jaren    €     450
  een nis in de urnenmuur/urnenkolom (maximaal 2 urnen), voor periode van 20 jaren    €     900
  verlenging vijf jaar dubbeldiep graf volwassene(n)    €     450
  verlenging tien jaar dubbeldiep graf volwassene(n)    €     900
  verlenging vijf jaar kindergraf    €     225
  verlenging tien jaar kindergraf    €     450
  verlenging vijf jaar urnennis (uitgegeven voor 2017)    €     450
  verlenging tien jaar urnennis (uitgegeven voor 2017)    €     900
  verlenging vijf jaar van een bestaand enkeldiep graf (uitgegeven voor 2017)    €     450
  verlenging tien jaar van een bestaand enkeldiep graf (uitgegeven voor 2017)    €     900

  Indien een bestaand enkeldiep graf door bijzetting van de tweede overledene een dubbeldiep graf wordt, wordt vanaf de datum van de begraving over de resterende uitgiftetermijn het recht geheven van het tarief voor een dubbeldiep graf.

  Begraven/bijzettingen (begraafrecht)

  begraven volwassene in eigen graf  €     675
  begraven kind in eigen graf €     338
  begraven kind in algemeen graf €     750
  bijzetten asbus of urn in een urnennis €     400
  bijzetten asbus of urn op een particulier graf €     200
  bijzetten asbus of urn in een particulier graf €     400

  Verstrooien van crematie-as                       

  Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven: € 77,50

  Grafbedekking/gedenkteken

  Vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken:  € 55,00

  afdekplaat van een urnennis: € 55,00

 • Handige links

  Afspraak maken