Begraven of cremeren

Home > Inwoners > Begraven of cremeren

Begraven of cremeren

 • Wat is het?

  Begraafplaats Sambeek

  De gemeente Boxmeer heeft een algemene begraafplaats aan de Torenstraat in Sambeek. Deze is voor overledenen van alle godsdiensten. De begraafplaats heeft een afscheidsruimte, algemeen gedeelte, gedeelte voor kinderen, urnenmuur, urnenkolom en een strooiveld. Aanvragen via de gemeente Boxmeer gelden alleen voor deze algemene begraafplaats.

  Voor informatie over andere begraafplaatsen in de gemeente kunt u terecht bij de kerk van de betreffende begraafplaats.

  Natuurbegraven

  Grenzend aan de begraafplaats is er in 2020 een plek voor natuurbegraven gerealiseerd. Op het bloemrijke glooiende terrein kan een natuurgraf gereserveerd worden op een zelf gekozen plek van vijf bij vijf meter. Wanneer u op de hoogte gehouden wilt worden, kunt u dit laten weten via gemeente@boxmeer.nl.

  Via het online aanvraagformulier kunt u voor uw dierbare een grafruimte regelen of door de uitvaartorganisatie laten regelen.

  Wij hebben hiervoor de gegevens van de aanvrager en overledene nodig. 

  Log in met uw DigiD om het volgende online te regelen:

  • Reserveren graf- of urnenruimte
  • Aanvragen graf- of urnenruimte
  • Aanvragen as verstrooien
  • Aanvragen vergunning plaatsen gedenkteken of afdekplaat
  • Grafrechten verlengen, beëindigen of overdragen
 • Hoe werkt het?

  Aanvraag

  Meestal vraagt de begrafenisondernemer om een grafuitgifte of as verstrooiing. Maar ook nabestaanden van de overledene of een uitvaartonderneming kunnen de grafuitgifte of as verstrooiing aanvragen.

  Onder een grafuitgifte verstaan we een zandgraf voor kist of urn, of een urnennis. De graven worden uitgegeven voor een periode van twintig jaar. Het grafrecht kan steeds met een periode van vijf of tien jaar verlengd worden. Deze termijnen gelden ook voor nissen in de urnenmuur.

  Uitleg rechthebbende

  De aanvrager wordt de rechthebbende die de rechten en plichten op zich neemt die horen bij de grafuitgifte. Dat is meestal een van de nabestaanden. Het recht op een graf of urnennis komt op naam van één rechthebbende.

  Onder rechten verstaan we het uitsluitend recht op het graf voor een bepaalde periode. Met plichten bedoelen we alle kosten die hieronder vallen en het onderhoud. De rechthebbende bepaalt wat ermee gebeurt en wie er in het graf mogen worden begraven/bijgezet. Bij overlijden van de rechthebbende wijzen nabestaanden een nieuwe rechthebbende aan.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt aan de rechterzijde kiezen voor een uitvaart regelen. Na inloggen met DigiD (of e-Herkenning voor ondernemers) kunt u de volgende zaken regelen.

  Het betreft:

  • Aanvragen graf- of urnenruimte: Het gaat om aanvraag van grafuitgifte voor een overledene.
  • Reserveren graf- of urnenruimte: Het gaat om een reservering om er in de toekomst gebruik van te maken.
  • Aanvragen as verstrooien
  • Aanvragen vergunning plaatsen gedenkteken of afdekplaat
  • Grafrechten verlengen, beëindigen of overdragen

 • Wat heb ik nodig?

  Via het online aanvraagformulier kunt u voor uw dierbare een grafruimte regelen of door de uitvaartorganisatie laten regelen.

  Wij hebben hiervoor de gegevens van de aanvrager en overledene nodig. Zorg ervoor dat u die bij de hand heeft voor u het formulier gaat invullen want u kunt het tussentijds niet opslaan.

  Meestal wordt de aanvrager de rechthebbende. Kijk bij ‘Hoe werkt het’ voor de uitleg over rechthebbende.

 • Wat kost het?

  Voor de verschillende diensten zijn leges verschuldigd die vastliggen in de Verordening lijkbezorgingsrechten Boxmeer 2017.

  Omschrijving

  Recht voor
  20 jaar

  Recht voor
  10 jaar

  Verlenging voor 10 jaar

  Verlenging voor 5 jaar

  Graf voor volwassene

  € 1.800

  € 900

  € 450

  Urnengraf

  € 1.800

  € 900

  € 900

  € 450

  Graf voor kind (beneden 12 jaar)

  € 900

  € 450

  € 225

  Urnennis

  € 900

  € 450

  € 900

  € 450

  Eenmalige kosten

  Begraven volwassene in eigen graf 

  € 675

  Begraven volwassene in algemeen graf

  € 1500

  Begraven kind in eigen graf

  € 338

  Begraven kind in algemeen graf

  € 750

  Bijzetten asbus of urn in urnennis of in particulier graf

  € 400

  Bijzetten asbus of urn op particulier graf

  € 200

  Verstrooien van as per asbus

  € 77,50

  Vergunning gedenkteken/afdekplaat

  € 55

  Vergunning aanbrengen grafkelder

  € 55

  Toeslag buitengewone uren

  50%

 • Handige links

  logo digid

  E herkenning

  Beveiligingsniveau 2 plus