Belastingen en heffingen, teruggave

Home > Inwoners > Belastingen en heffingen, teruggave

Belastingen en heffingen, teruggave

 • Wat is het?

  Afvalstoffenheffing

  Bij verhuizing naar een andere gemeente wordt voor Afvalstoffenheffing ontheffing verleend over de volle maanden die nog resteren in het belastingjaar.

  OZB en Rioolheffing

  Bij de OZB en rioolheffing is ontheffing / teruggave niet van toepassing, omdat deze belastingen worden opgelegd aan degene die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar van een woning is. Als u uw woning na 1 januari verkoopt, dan is het gebruikelijk dat de nieuwe eigenaar een gedeelte van deze belastingen aan u vergoedt. De notaris regelt dit voor u.

  Verhuizing naar een andere gemeente

  Als u verhuist naar een andere gemeente dan moet u zich inschrijven in het bevolkingsregister van de nieuwe gemeente. Bij de gemeente Boxmeer wordt u dan uitgeschreven. Op grond daarvan ontvangt u voor de afvalstoffenheffing automatisch ontheffing voor het aantal volle maanden dat nog resteert in het belastingjaar. De datum waarop u bent uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Boxmeer is hierbij in beginsel bepalend.

  Verhuizing binnen de gemeente Boxmeer

  Bij verhuizing binnen de gemeente ontvangt u geen vermindering en/of nieuwe aanslag. De oorspronkelijke aanslag afvalstoffenheffing wijzigt door een zogenaamde binnenverhuizing namelijk niet.

 • Handige links