Beschermd wonen (Wmo)

Home > Inwoners > Beschermd wonen (Wmo)

Beschermd wonen (Wmo)

 • Wat is het?

  Beschermd wonen is een vorm van ondersteuning voor mensen met psychiatrische problemen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. 

  De gemeente Oss verzorgt voor onze gemeente de indicaties voor beschermd wonen.

  Wilt u hier meer over wetenGa dan naar www.oss.nl/beschermdwonen. Op die site kunt u alle relevante informatie nalezen.

 • Hoe werkt het?

  U kunt met veel uiteenlopende problemen eventueel aanspraak maken op beschermd wonen. Wel moet er sprake zijn van problemen van psychische/psychiatrische aard. Voor de uitvoering van het beschermd wonen is de centrumgemeente verantwoordelijk. Dat is in dit geval de gemeente Oss. Deze gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor beschermd wonen. De gemeente Oss geeft u dan ook het besluit over of u in aanmerking komt. En als u in aanmerking komt dan verstrekken zij ook de voorziening aan u.
   

 • Wat moet ik doen?

  Wilt u een aanvraag doen voor beschermd wonen?

  Neem dan contact op met een van de consulenten van de afdeling WMO van de gemeente Oss, via telefoonnummer 14 0412.

  De consulent gaat met u in gesprek om uw vraag in kaart te brengen. Zij onderzoeken of u aan de criteria van beschermd wonen voldoet. Als u hieraan voldoet, geven zij een indicatie voor beschermd wonen af.

 • Wat kost het?

  Mogelijk betaalt u een eigen bijdrage voor het beschermd wonen. De gemeente Oss kan u daarover informeren tijdens het onderzoek.

 • Handige links

  Meer informatie:

  www.oss.nl/beschermdwonen