Betaling van de aanslag

Home > Inwoners > Betaling van de aanslag

Betaling van de aanslag

 • Wat is het?

  Algemeen

  De aanslag gemeentelijke belastingen moet binnen drie maanden worden betaald. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om de belastingen in acht maandelijkse termijnen te voldoen. De gespreide betaling over acht termijnen is alleen toegestaan bij automatische incasso voor aanslagen waarvan het totaalbedrag op het aanslagbiljet niet meer dan € 4.000,00 bedraagt. Hiernaast vindt u een verwijzing naar een doorlopende machtiging voor automatische incasso.

  Aanslagen met een totaalbedrag van minder dan € 35,00 of meer dan € 4.000,00 dienen binnen één maand na dagtekening van het aanslagbiljet worden betaald. Automatische incasso is hierbij niet mogelijk.

  Invorderingskosten

  Als u niet op tijd betaalt én u heeft geen betalingsregeling getroffen, dan ontvangt u een herinnering. Vindt betaling daarna nog niet tijdig plaats, dan ontvangt u een aanmaning waarbij kosten in rekening worden gebracht. Voor openstaande belastingbedragen onder de € 454,00 moet   € 7,00 en voor bedragen boven de € 454,00 moet € 16,00 aanmaningskosten worden betaald.

  Als u ook ná een aanmaning niet betaalt, dan zal een deurwaarder bij u komen met een dwangbevel. De kosten van een dwangbevel zijn voor uw rekening. Bij een vordering tot € 90,00 zijn de bijkomende kosten € 42,00. Bij een vordering boven dit bedrag komt er voor elk geheel bedrag van € 45,00 nog eens € 4,00 bij.

  Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op.

  IBAN

  Betaling van de belastingaanslag kan op IBAN NL49RABO0160571227, onder vermelding van het aanslag-/biljetnummer.

 • Handige links