Bezwaar WOZ / Belastingen

Home > Inwoners > Bezwaar WOZ / Belastingen

Bezwaar WOZ / Belastingen

 • Wat is het?

  Wanneer u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, kan het nuttig zijn eerst informatie in te winnen op de internetsite van de gemeente Boxmeer en/of bij één van de medewerkers van de gemeente Boxmeer. Eén telefoontje kan veel ophelderen en een bezwaarprocedure voorkomen. En daar zijn zowel u, als de gemeente Boxmeer, bij gebaat.

  De medewerkers zijn tijdens kantooruren (m.u.v. vrijdagmiddag) telefonisch te bereiken op het speciale telefoonnummer 0485 - 585784. Middels dit nummer krijgt u via een keuzemenu direct een specialist aan de lijn. Uiteindelijk is het aan u om te bepalen of u wel of niet een bezwaarschrift indient.

  Als u het niet eens bent met:

  • de vastgestelde WOZ-waarde van een onroerende zaak en/of;
  • de tenaamstelling van de belastingplichtige en/of;
  • de afbakening van de onroerende zaak en/of;
  • de opgelegde aanslag van één of meerdere belastingen,

  dan kunt u bezwaar aantekenen.

  Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat u kunt wachten met betalen. U bent dan nog wel verplicht om de aanslag te voldoen. Als uw bezwaarschrift gegrond is en tot vermindering van de aanslag leidt, wordt het eventueel teveel betaalde bedrag automatisch teruggestort.

  Voor alle heffingen geldt dat tegen de hoogte van de tarieven geen bezwaar gemaakt kan worden. De tarieven zijn namelijk op een democratische wijze door de gemeenteraad vastgesteld.

  Het bezwaarschrift moet aan de volgende wettelijke eisen voldoen:

  • u dient duidelijk aan te geven waarom u het niet eens bent met de beschikking en/of belastingaanslag;
  • u dient het bezwaarschrift binnen 6 weken na dagtekening van de WOZ-beschikking en/of belastingaanslag ter post te bezorgen of af te geven op het gemeentehuis (dit is een wettelijke termijn en kan niet door de gemeente worden verlengd);
  • u dient het bezwaarschrift te ondertekenen;
  • u dient het bezwaarschrift van een ondertekeningsdatum te voorzien;
  • u dient het bezwaarschrift te richten aan: 

  Gemeente Boxmeer

  T.a.v. de heffingsambtenaar

  Postbus 450

  5830 AL  Boxmeer

  Machtigen

  U kunt een ander persoon machtigen om namens u bezwaar te maken. Het is dan verplicht hiervoor een machtiging op te stellen die door u én de gemachtigde is ondertekend. De machtiging moet met het bezwaarschrift worden meegestuurd. 

 • Handige links