Bijstand voor zelfstandigen

Home > Inwoners > Bijstand voor zelfstandigen

Bijstand voor zelfstandigen

 • Wat is het?

  Heeft uw bedrijf tijdelijke financiële problemen? Bent u net gestart met uw bedrijf? Wilt u uw eigen bedrijf starten of beëindigen? Of hebt u een eigen bedrijf, bent u geboren voor 1 januari 1960 en is uw inkomen onder de bijstandsnorm? Dan kan het zijn dat u nog niet of niet meer kunt rondkomen van uw inkomen. Als ondernemer kunt u geen bijstandsuitkering aanvragen. Misschien hebt u wel recht op bijstand voor zelfstandigen. Dit is een Bbz-uitkering (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004).

  Per 1 oktober 2021 stopt de Tozo. Voor ondernemers die aanvullende steun nodig hebben, wordt de Bbz tijdelijk versoepeld. Voor het 4e kwartaal van 2021 (oktober tot en met december 2021) gelden daarom tijdelijk de volgende regels:

  • De vermogenstoets is niet van toepassing
  • U kunt een Bbz-uitkering aanvragen met terugwerkende kracht (maximaal 2 maanden)
  • Het vaststellen van het inkomen en de hoogte van de uitkering gebeurt per maand en de verstrekking is direct ‘om niet’. Dit betekent dat u het bedrag niet hoeft terug te betalen.

  Wilt u weten of u in aanmerking komt? Kijkt u dan eerst op www.krijgikbbz.nl. Deze website bevat een korte vragenlijst waarmee u kunt kijken of u mogelijk in aanmerking komt voor de Bbz.

 • Hoe werkt het?

  Het ligt aan uw situatie hoe bijstand eruit ziet. Er zijn twee vormen van bijstand voor zelfstandigen:

  • voor uzelf. Een uitkering op bijstandsniveau voor mensen die te weinig geld hebben om van te leven. De hoogte is afhankelijk van uw gezinssituatie. Hoelang u deze bijstand kunt krijgen, is ook afhankelijk van uw situatie. U kunt de uitkering niet met terugwerkende kracht aanvragen. De uitkering is meestal een renteloze lening. In sommige gevallen kan de uitkering een gift worden.

  en/of

  • voor uw onderneming. Een rentedragende lening (bedrijfskapitaal). Het maximale bedrag dat u kunt lenen is afhankelijk van uw (financiële) situatie. U betaalt de lening binnen maximaal 10 jaar terug en betaalt hierover 8% rente.

  De volgende voorwaarden gelden:

  Om een uitkering voor zelfstandigen te krijgen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw onderneming moet levensvatbaar zijn. Dat wil zeggen dat u op termijn weer genoeg geld hebt om van te leven. Ook andere lasten, zoals de aflossing van een lening moeten hiervan betaald kunnen worden. Dit geldt niet voor een oudere zelfstandige of een beëindigende zelfstandige onderneming.
  • Uw inkomen ligt onder de bijstandsnorm of dreigt daaronder te komen.
  • U hebt geen eigen vermogen.
  • U besteedt minimaal 1225 uur per jaar aan uw onderneming.
  • U voldoet aan de vestigingseisen. Bijvoorbeeld dat u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. U hebt ook de vergunningen die eventueel nodig zijn.
  • Uw onderneming staat in Nederland ingeschreven en richt de werkzaamheden ook op Nederland.

  Om een bedrijfskapitaal te krijgen, gelden dezelfde voorwaarden. Daarnaast geldt nog één extra voorwaarde:

  • U krijgt geen hulp van een bank of andere geldschieters, in de vorm van een lening.
 • Wat moet ik doen?

  U kunt een Bbz-uitkering aanvragen bij de gemeente. Neemt u hiervoor contact met ons op via 0485 – 585 911. Aan de linkerkant van deze pagina vindt u het aanvraagformulier. U kunt deze ook direct invullen en aan ons opsturen met de gevraagde bijlagen. Dit kan per post aan Gemeente Boxmeer, Postbus 450 5830 AL Boxmeer of per mail aan gemeente@boxmeer.nl o.v.v. aanvraag Bbz. Houdt u er rekening mee dat de totale bijlagen niet meer dan 10 mb mogen bedragen.

 • Wat heb ik nodig?

  Welke documenten u nodig hebt, hangt af van uw situatie. Een aantal documenten hebt u in ieder geval nodig:

  • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden
  • bewijs Burgerservicenummer van u en eventueel uw partner en gezinsleden
  • volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • inlichtingenformulier met de benodigde bewijsstukken
  • bewijzen over uw inkomen, vermogen en schulden
  • ondernemingsplan (als u uw eigen bedrijf wilt starten)

  Hebt u een eigen bedrijf met financiële problemen of dat niet levensvatbaar is? Dan hebt u meestal ook de volgende documenten nodig:

  • jaarcijfers van de laatste 3 jaar
  • de laatste aangifte Inkomstenbelasting
  • een prognose voor de komende jaren
  • bewijzen van afwijzingen op aanvragen voor financiering door banken
  • een overzicht van debiteuren en crediteuren
 • Handige links