Bijzondere bijstand

Home > Inwoners > Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

 • Wat is het?

  De gemeente kan bijzondere bijstand verstrekken aan huishoudens met een minimuminkomen als er sprake is van bijzondere kosten. Dat zijn extra, noodzakelijke kosten die u bijvoorbeeld moet maken door ziekte, een handicap of andere redenen. De kosten kunnen eenmalig zijn, maar kunnen ook maandelijks terugkomen.

  Algemene informatie over bijzondere bijstand en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de verschillende regelingen staat in de folder “Ken uw rechten”. Deze folder staat aan de rechterkant van deze webpagina. Bij de folder hoort een inlegvel waarop alle bedragen staan. U kunt deze documenten ook downloaden.

  Belangrijk om te weten:

  • Bepaalde kosten worden slechts gedeeltelijk of tot een maximumbedrag vergoed en er kunnen speciale voorwaarden gelden.
  • U kunt bijzondere bijstand aanvragen tot 1 maart van een volgend kalenderjaar, waarin de kosten zijn gemaakt.
  • Heeft u bijzondere kosten die lager zijn dan € 50? Daarvoor kunt u geen aanvraag indienen. Wel kunt u bedragen onder € 50 opsparen gedurende het kalenderjaar. In de maanden november en december kunt u dan éénmalig een aanvraag indienen voor deze kleine bedragen tezamen.
  • Heeft u kosten in verband met bewindvoering? En zijn die hoger dan € 120? Dien dan direct een aanvraag in met aanvraagformulier bewindvoeringskosten te downloaden aan de rechterzijde. U kunt tot maximaal drie maanden nadat de kosten zijn gemaakt hiervoor bijzondere bijstand verzoeken.

 • Hoe werkt het?

  Iedereen met een minimuminkomen en weinig vermogen kan bijzondere bijstand aanvragen. Wel wordt rekening gehouden met de hoogte van uw inkomen en uw vermogen. Hoe hoog dat inkomen en vermogen mag zijn staat in de folder “Ken uw rechten”. Het is niet zo dat u eerst al uw spaargeld moet opmaken of de overwaarde in uw eigen woning moet aanspreken om voor bijzondere bijstand in aanmerking te komen.

  Aanvragen voor bijzondere bijstand lopen via de gemeente. Bij een aanvraag voor bijzondere bijstand wordt in ieder geval het volgende bekeken:

  1. Zijn de kosten om medische, sociale of andere redenen noodzakelijk?
  2. Kunt u de kosten geheel of gedeeltelijk zelf betalen?
  3. Is er een andere mogelijkheid om de kosten vergoedt te krijgen, zoals bijv. uw zorgverzekeraar?

  Als u verschillende bijzondere kosten moet maken, dan kunt u één aanvraag indienen voor al die kosten tegelijk. Voor het aanvragen van bewindvoeringskosten kunt u speciaal formulier gebruiken ( zie rechterzijde)

  Aan de hand van uw gegevens gaat de gemeente onderzoeken of u in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) vergoeding van uw kosten. Voldoet u aan de voorwaarden, dan heeft u recht op bijzondere bijstand.

  Het is belangrijk alle rekeningen en bonnen goed te bewaren! U ontvangt alleen bijzondere bijstand als u kunt aantonen dat u de kosten daadwerkelijk hebt gemaakt.

 • Wat moet ik doen?

  Kijk eerst in de folder “Ken uw rechten” en op het bijbehorende inlegvel of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Als dit zo is, dan kunt u bij de gemeente een aanvraag indienen.

  Komt u er niet uit neem dan contact op met de gemeente Boxmeer via telefoonnummer (0485) 585911 voor vragen of een afspraak aan het loket.

 • Wat heb ik nodig?

  Om uw aanvraag te kunnen beoordelen heeft de gemeente bepaalde gegevens over uw inkomen en bezittingen nodig. Houdt u er alvast rekening mee dat in ieder geval onderstaande gegevens van u nodig zijn.

  • een geldig legitimatiebewijs
  • een recent loonstrookje
  • het laatste afschrift van bank-, giro en spaarrekeningen
  • bewijzen van bezittingen (zoals auto, woning, lijfrente, enz.)
  • een betaalbewijs of rekening van uw kosten

  Het is belangrijk dat u een rekening en/of een betaalbewijs kunt overleggen van de kosten die u heeft of heeft gemaakt. Bewaar deze dus goed.

 • Handige links

  Afspraak maken