Bodemvervuiling verwijderen

Home > Inwoners > Bodemvervuiling verwijderen

Bodemvervuiling verwijderen

 • Wat is het?

  Tijdens (grond) werkzaamheden kunt u te maken krijgen met een eventuele verontreiniging. Het is daarom altijd verstandig, en soms wettelijk verplicht, om voorafgaand aan werkzaamheden een bodemonderzoek uit te laten voeren. Onderzoek en eventueel sanering dient te worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. In sommige gevallen mag u pas starten met werkzaamheden na goedkeuring van het uitgevoerde bodemonderzoek door de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  U hebt een zogenaamde zorgplicht. Dit betekent dat u bodemvervuiling moet voorkomen en eventuele vervuiling zo snel mogelijk en geheel moet verwijderen. Op de kaart van het Bodemloket ziet u wat de grondstatus is in uw straat.

  Aansprakelijkheid

  U kunt ook aansprakelijk zijn voor bodemvervuiling die veroorzaakt is door een ander. De oorspronkelijke vervuiler is aansprakelijk. Hiervoor geldt een termijn van 30 jaar. Na 30 jaar bent u aansprakelijk voor het verwijderen van de bodemvervuiling. Dit geldt ook als de oorspronkelijke vervuiler niet meer te achterhalen is.

 • Wat moet ik doen?

  • Als u ontdekt dat uw grond vervuild is, moet u dit melden bij de gemeente of provincie.
  • Vervuilde grond moet u laten schoonmaken door een erkend bedrijf. Vraag de gemeente welke bedrijven u hiervoor kunt inschakelen.

  Bodemonderzoek doen

  • Als u een huis of een stuk grond koopt, is het belangrijk om tevoren bij de gemeente te informeren naar eventuele bodemvervuiling.
  • Vraag uw makelaar of taxateur om advies of aanvullend bodemonderzoek noodzakelijk is. Vraag ook of er ooit een olietank in de grond is geplaatst. De meeste vervuiling in particuliere grond komt door een olietank in de tuin.
  • Als u gaat bouwen of verbouwen, moet u een bodemonderzoek laten doen. Dit onderzoek hebt u nodig bij uw aanvraag voor de omgevingsvergunning om te mogen bouwen of verbouwen.
 • Wat heb ik nodig?

  • de resultaten van het bodemonderzoek
  • een plan hoe u de bodemvervuiling laat verwijderen