Bouwwerk, gereedmelding

Home > Inwoners > Bouwwerk, gereedmelding

Bouwwerk, gereedmelding

 • Wat is het?

  In een omgevingsvergunning voor bouwen staan regels waaraan u zich moet houden. Als u klaar bent met de werkzaamheden, dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan of u gebouwd hebt volgens de regels in de vergunning.

  Als u volgens de regels gebouwd hebt, dan mag u het bouwwerk gaan gebruiken.

 • Hoe werkt het?

  Als u voor de bouw van een bouwwerk een vergunning heeft, moet u bouwen conform de voorwaarden en eisen in deze vergunning. Zijn de bouwactiviteiten afgerond, dan moet u dit melden aan de gemeente. Na deze melding mag u het bouwwerk in gebruik nemen als u overeenkomstig de vergunning heeft gebouwd en de toezichthouders het bouwwerk hebben goedgekeurd.

 • Wat moet ik doen?

  • U meldt bij de gemeente dat u klaar bent met het bouwwerk en dat u het wilt gebruiken.
  • Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.
  • Doe de melding schriftelijk. Zo kunt u laten zien dat u zich aan uw meldingsplicht hebt gehouden.