Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Home > Inwoners > Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

 • Wat is het?

  Het “Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen” (hierna het Besluit) geeft brandveiligheidsvoorschriften voor het in georganiseerd verband gebruik maken van een afgebakende locatie (in het Besluit een plaats genoemd), waarvoor vanuit andere regels (zoals Bouwbesluit 2012, Activiteitenbesluit) geen brandveiligheidseisen zijn gesteld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan evenementen, campings en jachthavens.

  De voorschriften genoemd in de hoofdstukken 3 tot en met 5 in het Besluit gelden in alle gevallen, waarbij in georganiseerd verband gebruik wordt gemaakt van een afgebakende locatie.

  Hiernaast verplicht het Besluit dat in een aantal gevallen een gebruiksmelding moet worden ingediend bij de gemeente als een plaats of een gedeelte van een plaats in georganiseerd verband in gebruik wordt genomen.

 • Hoe werkt het?

  Wanneer is een melding verplicht?

  U moet een gebruiksmelding indienen wanneer u een activiteit organiseert:

  • in een tijdelijke verblijfsruimte, die bedrijfsmatig of voor verzorging nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen;
  • in de tijdelijke verblijfsruimte, die verzorging biedt aan meer dan 10 personen onder 12 jaar of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen;
  • op een plaats en u daar ook een tijdelijke verblijfsruimte (bouwsel) plaatst (zoals een bijeenkomsttent, tribune of podium), indien deze toegankelijk is voor meer dan 150 personen tegelijk;
  • op een plaats en u de brandveiligheid op een andere manier wilt regelen dan door toepassing van de concrete voorschriften in de hoofdstukken 3 tot en met 5 in het Besluit.

  Wanneer is geen melding nodig?

  Er zijn uitzonderingen bepaald op de meldingsplicht. U hoeft geen gebruiksmelding in te dienen als:

  • er al een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken is verleend voor de activiteit;
  • er een evenementenvergunning noodzakelijk is en in dat kader de gegevens, die bij deze gebruiksmelding zouden moeten worden aangeleverd, al worden ingediend. Dit gaat niet op als u slechts een melding hoeft in te dienen voor het evenement. Dan moet u mogelijk, naast de melding voor het evenement, ook een gebruiksmelding indienen.

  Indien sprake is van een evenement, dan verwijzen wij u in alle gevallen naar de evenementenpagina.  In alle andere gevallen, kunt u op deze pagina het meldingsformulier en overige informatie vinden.

 • Wat moet ik doen?

  De melding moet ten minste vier weken voor de start van de activiteit worden ingediend bij de gemeente. Download het meldingsformulier en lever deze ingevuld en ondertekend in bij de gemeente Boxmeer, Raadhuisplein 1 te Boxmeer, per post stuurt u deze naar Postbus 450, 5830 AL Boxmeer en per e-mail stuurt u deze aan  gemeente@boxmeer.nl. U vindt de link naar het meldingsformulier aan de rechterkant van deze pagina.

 • Wat heb ik nodig?

  Bij de gebruiksmelding moet u de volgende bijlagen meesturen:

  • een situatieschets met noordpijl;
  • een plattegrond met een maat- of schaalaanduiding waarop de aanwezige bouwsels groter dan 25m2 zijn aangegeven.
  • een plattegrond van iedere verblijfsruimte (bijv. tent, tribune) die is bestemd voor meer dan 150 personen. Per verblijfsruimte wordt aangegeven:
   • de hoogste bezetting personen van die verblijfsruimte;
   • de voor personen beschikbare oppervlakte;
   • de gebruiksbestemming;
   • de opstelling van inventaris en van de in artikel 5.5 bedoelde inrichtingselementen (stands, kramen, schappen, podia en daarmee vergelijkbare inrichtingselementen) met aanduiding van de situering van, voor zover deze aanwezig zijn: brand- en rookwerende scheidingsconstructies; vluchtroutes; draairichting van doorgangen als bedoeld in artikel 4.16; nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte daarvan; vluchtrouteaanduidingen als bedoeld in artikel 4.15; noodverlichting als bedoeld in artikel 4.3; brandblusvoorzieningen als bedoeld in artikel 4.20 en brandweeringang als bedoeld in artikel 4.24.

  Verwezen wordt naar artikelen in  het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. De aanduidingen zijn conform NEN 1413, indien deze norm daarin voorziet. U heeft in ieder geval te voldoen aan de voorschriften genoemd in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

 • Wat kost het?

  De gebruiksmelding is legesvrij. Dit betekent dat geen legeskosten in rekening worden gebracht.

 • Handige links