Drank- en horecavergunning

Home > Inwoners > Drank- en horecavergunning

Drank- en horecavergunning

 • Wat is het?

  Alcohol verkopen of schenken mag alleen als u een vergunning hebt. Vraag de drank- en horecavergunning aan bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  In principe hoeven alleen horecabedrijven, kantines, bedrijfsrestaurants en slijterijen een drank- en horecavergunning aan te vragen. Levensmiddelenbedrijven en cafetaria’s mogen zonder drank- en horecavergunning wel zwakalcoholhoudende drank verkopen, maar de drank mag er niet opgedronken worden.

  Wilt u zwakalcoholhoudende drank schenken tijdens een evenement, dan moet u een ontheffing aanvragen.

  U kunt de drank- en horecavergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U verkoopt geen zwakalcoholhoudende drank aan kinderen jonger dan 16 jaar.
  • U verkoopt geen sterke drank (meer dan 15% alcohol) aan kinderen jonger dan 18 jaar.
  • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en van onbesproken gedrag.
  • Er is altijd minimaal één leidinggevende aanwezig.
  • Elke leidinggevende bezit een Verklaring sociale hygiëne.
  • Er zijn huisregels opgesteld in sport- en andere kantines.
  • Barvrijwilligers in sport- en andere kantines hebben een instructiecursus gevolgd.
  • Uw vereniging of stichting heeft een bestuursreglement waarin u zich verbindt aan de zogenoemde paracommerciële voorschriften.
  • Uw horecabedrijf of slijterij voldoet aan bepaalde eisen over de oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte.
  • U mag geen alcohol verkopen in tankstations en niet-levensmiddelenwinkels.

  Om oneerlijke concurrentie te voorkomen, kan de gemeente aanvullende beperkingen opleggen aan verenigingen en stichtingen. Bijvoorbeeld over de tijden waarop u alcohol mag schenken.

 • Wat moet ik doen?

  Vraag de drank- en horecavergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw horecabedrijf of slijterij is gevestigd.

  In de volgende gevallen moet u een (nieuwe) vergunning aanvragen:

  • U wilt een (horeca)zaak starten.
  • U wilt alcoholhoudende drank schenken als instelling van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard.

  Wijzigt de leidinggevende in uw bedrijf? U moet dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

 • Wat heb ik nodig?

  1. Een volledig ingevuld formulier Drank- en Horecavergunning Model A of B.
  2. Per leidinggevende in het bedrijf een volledig ingevulde Bijlage Model A of B.
  3. Een uittreksel uit het handelsregister, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel.
  4. Een geldig legitimatiebewijs van alle op de vergunning genoemde personen.
  5. Een verklaring van Sociale Hygiëne betreffende alle leidinggevenden.
  6. Bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen).
  7. Indien van toepassing: een arbeidscontract van de leidinggevende(n).

   Afhankelijk van het verzoek kunnen nog aanvullende stukken nodig zijn.
 • Wat kost het?

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet bent u € 276,30 legeskosten verschuldigd.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijgen van een gewijzigde Drank- en Horecavergunning:
  1. in verband met wijziging lokaliteit(en)                           € 207,25
  2. in verband met wijziging van de leidinggevende(n)   € 69,10

 • Handige links