E Herkenning

Home > Inwoners > E Herkenning

E Herkenning

  • Wat is het?

    U kunt eHerkenning zien als een soort DigiD voor bedrijven. Zoals burgers met DigiD kunnen inloggen bij de overheid, zo kunnen bedrijven, ondernemers en beroepsbeoefenaren dat met eHerkenning. Een belangrijk verschil is dat DigD wordt verstrekt door de overheid en eHerkenning door commerciële bedrijven.

    Met eHerkenning kunt u zich online identificeren en zo vertrouwelijke gegevens veilig uitwisselen met andere organisaties. Het grote gemak is dat u met één eHerkenning inlogmiddel bij meerdere organisaties kunt inloggen. U hoeft dus minder wachtwoorden te onthouden. Daarnaast kiest u zelf hoe u wilt inloggen. Veilig, makkelijk en betrouwbaar.

  • Wat moet ik doen?

    Op de website van EHerkenning vindt u alle informatie over het aanvragen van een EHerkenning.