Evenement organiseren, vergunning of melding

Home > Inwoners > Evenement organiseren, vergunning of melding

Evenement organiseren, vergunning of melding

 • Wat is het?

  Voor het organiseren van een evenement is er een evenementenbeleid in de gemeente vastgesteld.

  Uitgangspunt van dit beleid is dat evenementen meldingsplichtig zijn. Alleen de evenementen, die een (grote) invloed hebben op de openbare orde, veiligheid en leefomgeving blijven vergunningplichtig. Om te kunnen bepalen wanneer dit aan de orde is zijn er uitzonderingscriteria geformuleerd. Deze zijn ook te vinden in het aanvraagformulier, zodat u zelf gemakkelijk kunt bepalen of u een vergunning nodig heeft of dat u slechts een melding hoeft te doen. In beide gevallen dient het formulier zo volledig mogelijk te worden ingevuld.

 • Hoe werkt het?

  Het uitgangspunt van het evenementenbeleid in Boxmeer is dat evenementen meldingsplichtig zijn. Alleen de evenementen, die een (grote) invloed hebben op de openbare orde, veiligheid en leefomgeving blijven vergunningplichtig. Om te kunnen bepalen wanneer dit aan de orde is zijn er uitzonderingscriteria geformuleerd.

  Evenementen in de gemeente Boxmeer zijn nog vergunningplichtig als:

  • er meer dan 1000 deelnemers/bezoekers (gelijktijdig) aanwezig kunnen zijn;
  • de geluidsproductie hoger is dan 105 dB(A) bronvermogen;
  • bepaalde doorgaande wegen of weggedeelten worden afgesloten. Dit criterium geldt niet voor fiets- en toertochten zonder wedstrijdelement, sponsorlopen en optochten. (De lijst met weg (gedeelt)en, kunt u vinden op de website van de gemeente);
  • een evenement zich richt op risicovolle groepen;
  • er vechtsport voor volwassenen in wedstrijdverband wordt bedreven;
  • er gebruik gemaakt wordt van gemotoriseerde voertuigen of modelvoertuigen, gemotoriseerde vaartuigen of modelvaartuigen, gemotoriseerde vliegtuigen of modelvliegtuigen in de buitenlucht en de Wet milieubeheer hier niet op van toepassing is;
  • er sprake is van het gebruik van wapens (zoals vuurwapens, boogschieten, steekwapens), het werpen van ontvlambare of explosieve voorwerpen in de buitenlucht of van het schieten met wapens met luchtdruk of gasdruk op een open terrein en de Wet milieubeheer hier niet op van toepassing is.

  De reikwijdte van het evenementenbeleid is groot, maar op een aantal punten beperkt. Zo zullen bij evenementen wel nog vergunningen c.q. ontheffingen nodig zijn op grond van landelijke wetten. Dit geldt voor onder andere de Drank- en Horecawet en de brandveiligheidsvoorschriften. Indien men binnen het bereik van een landelijke wet valt (zoals het schenken van alcohol tegen betaling en het plaatsen van een tijdelijk bouwwerk voor meer dan 50 personen) kan men contact opnemen met de afdeling Ruimte, Economie en Vergunningen. Zij kunnen nadere informatie over deze wetgeving verstrekken.

  Situatietekening
  Organiseert u een evenement in het centrum van Boxmeer? Dan kunt u gebruik maken van de bereikbaarheidskaart die is gemaakt voorzien van deelgebieden. Hierop kunt u uw evenement intekenen en precies zien welke gedeelte in het centrum van Boxmeer vrij moet blijven voor de hulpdiensten. Op deze kaart zijn tevens alle andere objecten meegenomen zoals terrassen, bomen, lantaarnpalen, etc.

 • Wat moet ik doen?

  Is uw evenement vergunnings- of meldingsplichtig? Dan kunt u een ingevuld aanvraagformulier bij de gemeente indienen. Dit kan zowel per post als digitaal.

 • Wat heb ik nodig?

  Gegevens over

  1. De geplande datum van het evenement.
  2. Het tijdstip van aanvang en de duur van het evenement.
  3. De locatie van het evenement.
  4. Het aantal bezoekers, respectievelijk deelnemers, dat u verwacht.
  5. De diverse voorzieningen die u treft voor onder andere sanitair, afval, verkeer, EHBO en vluchtroutes voor het publiek.
  6. De overige maatregelen die u neemt om een regelmatig verloop te bevorderen.
  7. (Indien van toepassing) een draaiboek.

  Door middel van het invullen van het aanvraagformulier worden alle bovenstaande gegevens gevraagd.

  Naast een melding/evenementenvergunning is het mogelijk dat u nog meer vergunningen/toestemmingen nodig heeft, denk bijvoorbeeld aan:
  - een gebruiksvergunning (bij een tent die ruimte biedt aan meer dan 50 personen)
  - een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet (indien u tegen betaling alcoholische dranken verstrekt buiten een horecabedrijf)
  - een ontheffing van het inrijdverbod van de Steenstraat (bij evenementen die worden gehouden op het Raadhuisplein en de Steenstraat)
  - etc.

  Situatietekening
  Organiseert u een evenement in het centrum van Boxmeer? Dan kunt u gebruik maken van de bereikbaarheidskaart die is gemaakt voorzien van deelgebieden. Hierop kunt u uw evenement intekenen en precies zien welke gedeelte in het centrum van Boxmeer vrij moet blijven voor de hulpdiensten. Op deze kaart zijn tevens alle andere objecten meegenomen zoals terrassen, bomen, lantaarnpalen, etc.

 • Wat kost het?

  • Voor het in behandeling nemen van een melding zijn geen leges verschuldigd.
  • Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om evenementenvergunning wordt een legesbedrag ad € 276,30 in rekening gebracht.
  • Voor meer informatie over de leges verwijzen wij u naar de tarieventabel van de legesverordening.

  • Verenigingen en stichtingen zonder commercieel belang zijn geen leges verschuldigd.

 • Handige links