Evenementen

Home > Inwoners > Evenementen

Evenementen

 • Wat is het?

  Gaat u een festiviteit of evenement organiseren?

  Doorloopt u dan eerst de checklist om te bepalen of uw evenement vergunningsvrij, meldingsplichtig of vergunningsplichtig is. Aan het einde van de checklist wordt u doorgeleid, zodat u meteen met uw melding of vergunningsaanvraag aan de slag kunt.

  START  MELDING/AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING (inclusief checklist)

  COVID-19

  In verband met de COVID-19 pandemie zijn evenementen momenteel nog verboden en het verloop van de coronacrisis blijft onzeker. Vanwege de hoopvolle verwachtingen i.c.m. lange voorbereidings- en doorlooptijden, is echter wel besloten om aanvragen voor evenementen weer in behandeling te gaan nemen met de volgende aanpak:

  • Meldingen van evenementen en aanvragen voor evenementen worden op de reguliere wijze zo compleet mogelijk ingediend.
  • De organisatie geeft daarbij zo goed mogelijk aan hoe omgegaan zal worden met eventuele coronamaatregelen. Het uitwerken van meerdere scenario’s is aan te bevelen.
  • Alles wat al door de gemeente en de adviserende diensten opgepakt kan worden, zal voorbereid en beoordeeld worden op reguliere wijze.
  • Er zijn een aantal aspecten die op dit moment nog niet (volledig) opgepakt kunnen worden, omdat we nog niet weten welke maatregelen er ten tijde van het evenement zullen gelden. Deze zullen daarom uitgesteld worden. Houd er dus bijvoorbeeld rekening mee dat u in een later stadium nog een Covid-19 plan moet aanleveren dat aansluit bij de dan geldende maatregelen en dat het kan voorkomen dat u als gevolg daarvan nog een aantal zaken bij moet stellen.

  Tot slot wordt u nog gewezen op de volgende besluiten die in de gemeente Boxmeer al in een eerder stadium zijn genomen:

  • De lijn van het kabinet zal worden gevolgd en dus wordt gewerkt op basis van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19;
  • Zo lang er landelijke maatregelen i.v.m. Covid-19 gelden, zijn organisatoren van samenkomsten verplicht om aan te tonen dat zij en hun bezoekers zich aan de geldende regelgeving kunnen en zullen houden; 
  • De gemeente Boxmeer zal binnen de geldende regelgeving ten aanzien van Covid-19 proactief meedenken in mogelijkheden;
  • Wel waarschuwen wij ervoor dat naar verwachting evenementen niet of slechts onder strikte voorwaarden mogelijk zijn in het eerste half jaar van 2021.
 • Hoe werkt het?

  Online aanvraag of melding met DigiD of eHerkenning: na het doorlopen van de checklist evenement kunt u het benodigde online formulier invullen. U kunt uw formulier helaas niet tussentijds bewaren, dus zorg dat u alle benodigde bijlagen bij de hand heeft. Indien nodig, kunt u tijdens uw aanvraag uw sessie verlengen. U krijgt hier een melding van. De standaard inlogtijd is 15 minuten.                       

  Aanvraag of melding per post of ingescand per e-mail: na het doorlopen van de checklist evenement kunt u het benodigde PDF-formulier downloaden. Lever deze ingevuld en ondertekend in bij de gemeente Boxmeer, Raadhuisplein 1 te Boxmeer of stuur het formulier per post naar Postbus 450, 5830 AL Boxmeer. U kunt het formulier ook scannen en vervolgens per e-mail versturen aan gemeente@boxmeer.nl.

 • Wat moet ik doen?

  • Voordat u de evenementenvergunning aanvraagt, kunt u uw evenement al bij ons kenbaar maken voor plaatsing op de evenementenkalender. Eventueel kan vooraf ook een vooroverleg gehouden worden met de evenementencoördinator (voor grotere en/of meer risicovolle evenementen) of met één van de vergunningsverleners van de gemeente.
  • Kijkt u eerst eens even op onze evenementenkalender om te zien of op de door u gewenste dag niet al een andere festiviteit of evenement (in de buurt) plaatsvindt.

  Start nu de aanvraag inclusief checklist!

 • Wat heb ik nodig?

  Bijlagen

  Wij vragen u een aantal bijlagen mee te sturen. Bekijk hier alvast welke bijlagen u nodig heeft.

  DigiD of eHerkenning

  Uw online aanvraag of melding kunt u doen met DigiD of eHerkenning.

  Nog geen DigiD? Vraag dan eerst DigiD aan (voor burgers)

  Nog geen eHerkenning? Vraag dan eerst eHerkenning aan (voor bedrijven en organisaties)

 • Wat kost het?

  Voor het in behandeling nemen van uw aanvragen kunnen legeskosten in rekening worden gebracht. Hiervoor verwijzen wij u naar de geldende legesverordening.

  Bij de meeste toestemmingen ten behoeve van evenementen geldt een vrijstelling van leges indien het evenement wordt georganiseerd en aangevraagd door een algemeen nut beogende of sociaal belang behartigende instelling, die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

 • Handige links

  DigiD