Festiviteit bedrijf, vereniging of school

Home > Inwoners > Festiviteit bedrijf, vereniging of school

Festiviteit bedrijf, vereniging of school

 • Wat is het?

  Het is een horeca-inrichting, (sport)vereniging of recreatie-inrichting toegestaan maximaal 12 incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de geluid- of verlichtingsvoorschriften van het Activiteitenbesluit niet van toepassing zijn.  U kunt hierbij denken aan het optreden van een band. Dit noemen we de zogenaamde 12- dagenregeling.

 • Hoe werkt het?

  Een kennisgeving moet u minimaal 3 weken voor de festiviteit doen. De burgemeester kan de incidentele festiviteit verbieden wanneer de woon- en leefsituatie of openbare orde op ontoelaatbare wijze wordt beïnvloed.

 • Wat moet ik doen?

  Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Algemene plaatselijke verordening.

  U kunt een kennisgeving via een formulier bij de gemeente indienen. Dit formulier is bij de gemeente verkrijgbaar.

 • Wat heb ik nodig?

  Ingevuld kennisgevingsformulier.

 • Handige links