Gehandicaptenparkeerkaart

Home > Inwoners > Gehandicaptenparkeerkaart

Gehandicaptenparkeerkaart

 • Wat is het?

  Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

  Er zijn drie soorten kaarten:

  • Bestuurderskaart: Als u lichamelijk beperkt bent maar wel zelfstandig een auto kunt besturen.
  • Passagierskaart: Als u lichamelijk beperkt bent en niet zelfstandig een auto kunt besturen. U bent afhankelijk van een chauffeur.
  • Instellingenkaart: Als u verblijft in een zorginstelling. De instelling kan een instellingenkaart krijgen.

  U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend rolstoelgebonden bent.

  Voor hulp bij het zoeken naar een oplossing voor uw mobiliteitsprobleem kunt u ook de site Scouters.nl raadplegen.

 • Hoe werkt het?

  • Om als bestuurder van een voertuig in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart, moet u voldoen aan de volgende voorwaarde: u hebt als gevolg van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard, waardoor u - met de gebruikelijke loophulpmiddelen - in redelijkheid niet in staat bent om zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen.
  • Om als passagier in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart moet u eveneens aan bovenstaande voorwaarde voldoen. Daarnaast moet u aan de voorwaarde voldoen dat u voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder van het voertuig.
  • Indien u als gevolg van een aandoening of gebrek permanent rolstoelgebonden bent, kunt u in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder of als passagier.

  Een arts van een indicatiebureau beoordeelt de oorzaak en de ernst van uw handicap of ziekte. Uw persoonlijke omstandigheden worden ook meegewogen. De arts doet niet altijd een lichamelijk onderzoek. In ieder geval stelt hij u een aantal vragen om uw omstandigheden goed te kunnen beoordelen.
  Gebruikt u medicijnen of bent u in behandeling bij een specialist? Brengt u hierover informatie mee (afsprakenkaarten of medicijnkaarten) om uw aanvraag te verduidelijken.

  De arts adviseert de gemeente of u in aanmerking komt voor een parkeerkaart.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt een gehandicaptenparkeerkaart aan door contact op te nemen met het Zorgloket. Bij voorkeur doet u dat telefonisch via telefoonnummer 0485-585865. Indien u liever een bezoek brengt aan ons loket, dan dient u eerst een afspraak te maken via de internetsite van de gemeente Boxmeer.

  Na de aanvraag zal de gemeente een geneeskundig onderzoek aanvragen bij een indicatiebureau. Bij nieuwe aanvragen is de gemeente hiertoe wettelijk verplicht. Wanneer u verlenging vraagt van een eerder verstrekte gehandicaptenparkeerkaart, dan kan de gemeente in sommige gevallen afzien van een geneeskundig onderzoek.

  Indien uit het (geneeskundig) onderzoek blijkt dat u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart, dan wordt deze in orde gemaakt door een medewerker van het Zorgloket. 

 • Wat heb ik nodig?

  • Identiteitsbewijs
  • Eén pasfoto
  • De eerdere afgegeven gehandicaptenparkeerkaart
  • In het geval van een bestuurderskaart: een geldig rijbewijs
 • Wat kost het?

  Voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart bent u leges verschuldigd, ongeacht de aard of de uitkomst van de aanvraag. Dus ook wanneer het niet de eerste keer is dat u de kaart krijgt of in het geval dat uw aanvraag wordt afgewezen, bent u de leges verschuldigd.

  Deze leges bedragen momenteel € 95,00. Nadat uw aanvraag door het Zorgloket is behandeld, krijgt u hiervan een factuur van de afdeling Financiën van de gemeente.

  Tegemoetkoming

  Indien u te maken krijgt met kosten voor een gehandicaptenparkeerkaart, dan komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand voor deze kosten. De gemeente bekijkt dan of u de kosten inderdaad niet uit uw inkomen of vermogen kunt betalen. Bovendien wordt bijzondere bijstand alleen verstrekt voor kosten die in het individuele geval bijzonder en noodzakelijk zijn. Kosten die voortvloeien uit ziekte of handicap kunnen soms als bijzonder aan worden gemerkt. Of de kosten noodzakelijk zijn hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Wanneer u bijvoorbeeld prima met het openbaar vervoer of collectief vervoer (Regiotaxi) uit de voeten kunt, dan is het bezit van een auto niet persé noodzakelijk en de kosten van een gehandicaptenparkeerkaart dus ook niet. Indien u volledig bent aangewezen op uw (aangepaste) auto, dan zijn deze kosten wel noodzakelijk.

 • Handige links