Geluidsoverlast veroorzaken

Home > Inwoners > Geluidsoverlast veroorzaken

Geluidsoverlast veroorzaken

 • Wat is het?

  Het is in de gemeente niet toegestaan om onnodig geluid te maken. Als u dit in bepaalde omstandigheden toch wilt doen, dan kunt u hiervoor een toestemming bij de gemeente aanvragen. Wilt u meer geluid maken bij een evenement of festiviteit dan verwijzen wij u naar onze evenementenpagina.

  Voor het maken van meer geluid wordt onderscheid gemaakt in het maken van meer geluid binnen of buiten een richting (een bedrijfsinrichting of horeca-inrichting, zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer. Binnen de inrichting gelden de geluidsnormen genoemd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Indien u binnen een inrichting meer geluid wilt maken dan verwijzen wij u naar Incidentele festiviteit melden.

  Is geen sprake van een evenement of festiviteit en wilt u meer geluid maken buiten een inrichting, dan kunt u hieronder lezen wat u moet doen.

   

 • Hoe werkt het?

  De gemeente bepaalt of u de ontheffing geluidhinder krijgt en kan aan de ontheffing regels verbinden. Aan deze regels moet u zich houden. U hebt de ontheffing onder andere nodig voor de volgende activiteiten:

  • een tijdelijke activiteit in de open ruimte, zoals een evenement
  • berichten of muziek laten horen door luidsprekers op voertuigen
  • het gebruik van speeltoestellen die geluid maken
  • het gebruik van bouwmachines
  • het gebruik van knalapparatuur om vogels te verjagen.
 • Wat moet ik doen?

  U kunt bij de gemeente schriftelijk een aanvraag indienen voor een ontheffing op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

  Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • omschrijving van de activiteit waarvoor u de ontheffing aanvraagt
  • datum en tijdstip waarop uw activiteit plaatsvindt
  • Hoeveel decibellen dB(A) en dB(C) worden geproduceerd op 1 meter van de bron en op de gevel?
  • tekening of adres van de plek waar uw activiteit plaatsvind.

  De aanvraag kunt u sturen naar gemeente Boxmeer, Postbus 450, 5830 AL Boxmeer of per e-mail naar gemeente@boxmeer.nl.

 • Wat kost het?

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening worden legeskosten in rekening gebracht. Hiervoor verwijzen wij u naar de geldende legesverordening.

 • Handige links