Gokautomaat plaatsen

Home > Inwoners > Gokautomaat plaatsen

Gokautomaat plaatsen

 • Wat is het?

  Wilt u in uw horecaonderneming een speelautomaat plaatsen? Dan heeft u mogelijk 2 vergunningen nodig: een exploitatievergunning van de Kansspelautoriteit en een aanwezigheidsvergunning van ons. De kansspelautomaten die in horeca-inrichtingen worden geplaatst zijn zelden eigendom van de eigenaar van de inrichting, maar worden neergezet door een gespecialiseerd bedrijf. Dit bedrijf is de ‘exploitant’ en heeft een exploitatievergunning van de Kansspelautoriteit nodig. Indien u als eigenaar van de inrichting zelf de automaten exploiteert, dan bent u een zogenoemde ‘eigen exploitant’ en heeft u zoals iedere exploitant een exploitatievergunning van de Kansspelautoriteit nodig.

  Geen vergunningplicht
  De wet noemt twee typen behendigheidsautomaten waarvoor geen vergunningen op grond van de Wet op de kansspelen hoeven te worden aangevraagd (artikel 30a Wet op de kansspelen).

  Dat zijn:

  1. Behendigheidsautomaten waarbij je geen prijs kunt winnen of die zonder een vorm van betaling in werking kunnen worden gesteld of;

  2. Kermisautomaten, voor zover de automaten zodanig zijn ingericht dat het bespelen ervan niet kan leiden tot de uitkering van geldprijzen of tot de onmiddellijke uitkering van premies, waardebonnen of penningen, die een waarde vertegenwoordigen van meer dan het veertigvoud van de inzet per spel.

 • Hoe werkt het?

  Het belangrijkste onderdeel van de verlening van een aanwezigheidsvergunning is de beoordeling of uw inrichting voldoet aan de criteria voor een hoogdrempelige inrichting (cafés en restaurants). Indien uw inrichting hier niet aan voldoet, dan wordt de aanwezigheidsvergunning niet verleend. De volgende criteria gelden voor een hoogdrempelige inrichting:

  • Het moet een inrichting zijn als bedoeld in artikel 1, lid 1 van de Drank- en Horecawet, waarin rechtmatig het horecabedrijf wordt uitgeoefend. Het moet een inrichting zijn met een drank- en horecavergunning voor het horecabedrijf;
  • In de inrichting moeten het café- en restaurantbezoek op zichzelf staan: er mogen geen andere activiteiten plaatsvinden waaraan een zelfstandige betekenis kan worden toegekend. Dit betekent het volgende:
   • Een café is een inrichting, die door het publiek in eerste plaats wordt bezocht voor het nuttigen van alcoholhoudende drank.
   • Een restaurant is een inrichting waar maaltijden worden geserveerd. Een maaltijd wordt omschreven als een geheel van warme gerechten die ten minste bestaat uit de volgende drie, niet met elkaar gemengde bestanddelen: vlees, vis, gevogelte of wild (de driecomponentenmaaltijd).
  • De activiteiten in de inrichting moeten in belangrijke mate gericht zijn op personen ouder dan 18 jaar. Deze activiteiten mogen geen zelfstandige bezoekersstroom aantrekken, want in dat geval voldoet de inrichting niet aan het tweede genoemde punt.

  In laagdrempelige inrichtingen, zoals bijvoorbeeld sportaccommodaties, gemeenschapshuizen en cafetaria's, zijn kansspelautomaten verboden. De aanwezigheid van meer dan drie speelautomaten wordt uitsluitend toegestaan in een speelautomatenhal. Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Boxmeer is slechts de vestiging van één speelautomatenhal in de gemeente Boxmeer toegestaan.

  Het kansspelbeleid van de overheid is gericht op het reguleren en beheersen van kansspelen, met bijzondere aandacht voor het tegengaan van kansspelverslaving. Belangrijk is het onderscheid tussen behendigheidsautomaten en kansspel- of gokautomaten. Behendigheidsautomaten (zoals flipperkast, videospelletjes)zijn speelautomaten waarvan het resultaat uitsluitend gericht is op het verlengen van de speelduur of het recht op gratis spelen en de speler het spelverloop kan beïnvloeden door inzicht en behendigheid. Kansspel- of gokautomaten (zoals fruitautomaat) zijn speelautomaten gericht op het winnen van geld en waarbij de speler geen invloed heeft op het spelverloop.

 • Wat moet ik doen?

  U dient de aanwezigheidsvergunning met het daarvoor bestemde aanvraagformulier aan te vragen bij de gemeente. De aanvraag wordt getoetst aan de daarvoor gestelde eisen. Tussentijdse wijzigingen, bijvoorbeeld in de exploitatie of in het aantal kansspelautomaten, dient u schriftelijk door te geven aan de gemeente. Het kan zijn dat u een nieuwe vergunning moet aanvragen of uw vergunning moet laten wijzigen.

 • Wat heb ik nodig?

  • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier aanwezigheidsvergunning kansspelautoma(a)t(en);
  • Plattegrondtekening(en) van de inrichting (1:500) met hierop de locatie van de kansspelautoma(a)t(en).
  • Naam en adres van de houder van de exploitatievergunning van de automaten en het nummer van de exploitatievergunning;
  • Eventueel het inschrijfnummer bij het Bedrijfschap Horeca;
  • Diploma Sociale Hygiëne of van het certificaat Gokverslaving GGZ;
  • Identificatiebewijzen (bijvoorbeeld kopie van rijbewijs of paspoort) van de aanvrager, de bedrijfsleider en/of de beheerder.
 • Wat kost het?

  Overeenkomstig de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van een aanvraag aanwezigheidsvergunning leges verschuldigd. Hiervoor verwijzen wij u naar de geldende legesverordening.

 • Handige links