Incidentele subsidie

Home > Inwoners > Incidentele subsidie

Incidentele subsidie

 • Wat is het?

  Incidentele subsidie: deze subsidie kan worden verstrekt voor eenmalige activiteiten die binnen het beleid van de gemeente vallen. Een incidentele subsidie kan maximaal € 3.500,-  bedragen.

 • Hoe werkt het?

  Deze vorm van subsidie worden alleen verstrekt als de activiteiten binnen het gemeentelijke beleid passen. Voor incidentele subsidies voor activiteiten op het gebied van kunst & cultuur geldt een specifieke beleidsregel.U vindt deze aan de rechterzijde.

 • Wat moet ik doen?

  Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die zijn gelegen op een of meerdere van de volgende beleidsterreinen:
  • Jeugd en onderwijs;
  • Kunst en cultuur;
  • Samenlevingsopbouw;
  • Sport;
  • Zorg;
  • Natuur en milieu;
  • Recreatie en toerisme;
  • Economie.
   

  U kunt de subsidie aanvragen door middel van een brief  aan het college van B&W met omschrijving van de activiteit waar subsidie voor aangevraagd wordt en uw contactgegevens.

 • Handige links