Individuele inkomenstoeslag

Home > Inwoners > Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag

 • Wat is het?

  De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor personen die langdurig moeten leven van een inkomen rond een sociaal minimum. Dit kan bijvoorbeeld een uitkering uit Participatiewet (PW) zijn, of een WAJONG-, ANW- of WIA-uitkering, maar ook mensen met een laag inkomen uit werk kunnen in aanmerking komen.

  Hoogte individuele inkomenstoeslag

  Een individuele inkomenstoeslag bedraagt per kalenderjaar:

  Per 01-01-2021

  Alleenstaande

  € 424,00

  Alleenstaande ouder

  € 544,00

  Gehuwden / Gezin

  € 605,00

  Hoogte inkomen

  In de onderstaande tabel is aangegeven hoe hoog uw (gezamenlijke) inkomen per maand maximaal mag zijn.

  Per 01-01-2021

  Alleenstaande

  € 1.182,98

  Alleenstaande ouder

  € 1.182,98

  Gehuwden

  € 1.689,97

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Zorgloket. Het telefoonnummer van het Zorgloket is 0485 – 585 865.

 • Hoe werkt het?

  Aan de rechterzijde vindt u het aanvraagformulier Inkomensondersteunende regelingen. U vult deze in en stuurt deze, samen met de gevraagde documenten, naar de gemeente. Als u in aanmerking komt, betaalt de gemeente de toeslag eenmaal per jaar uit. U kunt de toeslag dan vrij besteden.

  Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de individuele inkomenstoeslag:

  • U moet tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd zijn en rechtmatig in Nederland verblijven.
  • U mag op de peildatum niet gedetineerd zijn
  • U mag niet meer vermogen bezitten dan toegestaan is voor de bijstand
  • U heeft geen uitzicht op inkomensverbetering en u moet er alles aan hebben gedaan om tot inkomensverbetering te komen.
 • Wat moet ik doen?

  U vraagt in de individuele inkomenstoeslag aan via het formulier Inkomensondersteunende regelingen. U vult dit formulier helemaal in en stuurt deze samen met de gevraagde bewijsstukken op naar de gemeente.

 • Wat heb ik nodig?

  • Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
  • De daarin gevraagde documenten. Denk hierbij onder andere aan bewijsstukken over uw inkomen en uw eigen vermogen.
 • Handige links