Leges

Home > Inwoners > Leges

Leges

 • Wat is het?

  Onder de naam leges worden bedragen in rekening gebracht voor, door of vanwege het gemeentebestuur, verstrekte diensten. Zo worden er o.a. leges geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een omgevingsvergunning. Bij het verstrekken van bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs zijn ook leges verschuldigd. Met de leges worden gedeeltelijk de kosten gedekt die de gemeente moet maken om de dienstverlening mogelijk te maken.

  Op deze pagina treft u meer informatie aan over de belastingplicht, de tarieven en de wijze van heffing. In de Legesverordening en de bijbehorende tarieventabel, vindt u de verschillende tarieven voor diverse diensten.

  Belastingplicht

  Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

  Tarieven

  De leges worden geheven naar de tarieven, zoals deze zijn opgenomen in de tarieventabel van de Legesverordening.

  Wijze van heffing

  De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

  Kwijtschelding

  Kwijtschelding van leges is niet mogelijk.

 • Wat kost het?

  De legestarieven kunt u vinden in de tarieventabel van de Legesverordening.

 • Handige links