Onroerendezaakbelasting (OZB)

Home > Inwoners > Onroerendezaakbelasting (OZB)

Onroerendezaakbelasting (OZB)

 • Wat is het?

  Dagelijks maakt u in meer of mindere mate gebruik van gemeentelijke voorzieningen. Het trottoir, de straat, de openbare verlichting, de sportvoorzieningen, noem maar op. Al deze voorzieningen moeten betaald worden. Een belangrijk deel van de inkomsten van de gemeente Boxmeer komt rechtstreeks van het Rijk. Maar daarmee kunnen niet alle gemeentelijke voorzieningen gefinancierd worden. Vandaar dat u ook belasting rechtstreeks aan de gemeente betaalt. De belastingen die de gemeente mag heffen zijn in de wet bepaald. Eén daarvan is de onroerendezaakbelasting (OZB).

  De gemeente Boxmeer kent 3 vormen van de OZB, namelijk:

  • OZB-eigenaarsheffing woning
  • OZB-eigenaarsheffing niet-woning
  • OZB-gebruikersheffing niet-woning

  WOZ-waarde en waardepeildatum

  De OZB wordt geheven op basis van de waarde in het economisch verkeer van de onroerende zaak. Deze waarde stelt de gemeente vast op basis van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Op het E-Loket (bereikbaar via de knop hiernaast) kunt u het taxatieverslag van uw woning inzien.

  Heffingspeildatum

  De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het belastingjaar voor het bepalen van de belastingplichtige en het berekenen van het belastingbedrag. Dit betekent dat als u op 2 januari uw woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij koop en verkoop verrekent de notaris de OZB met de koper van de woning.

  Gemengde objecten

  Als u eigenaar en/of gebruiker bent van een bedrijf met een woning, waarvan de waarde van het bedrijfsgedeelte meer dan 30% is van de totale waarde, dan is er voor de OZB sprake van een niet-woning en wordt u aangeslagen voor zowel de "OZB-eigenaarsheffing niet-woning" als voor de "OZB-gebruikersheffing niet-woning".

  In de Gemeentewet is geregeld dat, als gevolg van de afschaffing van de "OZB-gebruikersheffing woning" in 2005, bij niet-woningen waarin gewoond wordt, de waarde van het woondeel niet in de belasting wordt betrokken. De heffingsgrondslag voor de "OZB-gebruikersheffing niet-woning" wijkt in deze gevallen af van de heffingsgrondslag voor de "OZB-eigenaarsheffing niet-woning".

 • Wat kost het?

  De gemeenteraad bepaalt de tarieven voor de OZB, naar een percentage van de WOZ-waarde.

  Belastingsoort Tarief 2019 Tarief 2020 Tarief 2021
  OZB-eigenaarsheffing woning 0,1162% 0,1154% 0,1138%
  OZB-eigenaarsheffing niet-woning 0,2288% 0,2333% 0,2378%
  OZB-gebruikersheffing niet-woning 0,1794% 0,1831% 0,1867%

  Rekenvoorbeeld

  U bent eigenaar van een woning in de gemeente Boxmeer waarvan de WOZ-waarde is vastgesteld op € 240.000. U betaalt dan aan OZB-eigenaarsheffing: € 240.000  x  0,1138%  =  € 273,12.

 • Handige links