Reclame plaatsen

Home > Inwoners > Reclame plaatsen

Reclame plaatsen

 • Wat is het?

  Wilt u reclame plaatsen? Mogelijk heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van het bouwwerk.

 • Hoe werkt het?

  Om te kijken of u een vergunning nodig heeft kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl

 • Wat moet ik doen?

  Vanaf 1 oktober 2010 zijn diverse vergunningen, ontheffingen en meldingen gebundeld in één omgevingsvergunning. Met de omgevingsvergunning kunt u al deze benodigde vergunningen of ontheffingen in een keer aanvragen. Dit bespaart u tijd en geld. U vraagt de omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Dit kan digitaal of op papier.

   

  Omgevingsloket online

  In het Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u een melding moet doen. Na de check kunt u uw aanvraag doen. Dit kan door een digitaal formulier in te vullen of het formulier te downloaden en op papier uit te printen. Voor het digitaal versturen van uw aanvraag hebt u een DigiD inlogcode nodig. Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl.

   

  Beslistermijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag om reguliere omgevingsvergunning. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.
  Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken (uitgebreide omgevingsvergunning). Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

   

  Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter. In sommige gevallen kunt u rechtstreeks tegen een besluit in beroep bij de bestuursrechter.

   

 • Wat heb ik nodig?

  Op het aanvraagformulier staat genoteerd welke bijlagen u toe moet voegen. Mocht u vooraf informatie willen neem dan de volgende gegevens mee:

  • De situering van de reclame-uiting (op een kaart).
  • De afmetingen van het object.
  • Bij voorkeur een tekening of een foto van het object.
 • Wat kost het?

  Voor meer informatie over de leges verwijzen wij u naar de tarieventabel van de legesverordening.

 • Handige links

  Afspraak maken