Recreatiewoning bewonen

Home > Inwoners > Recreatiewoning bewonen

Recreatiewoning bewonen

 • Wat is het?

  Een recreatiewoning is bedoeld voor recreatief gebruik. U mag er dus niet permanent (vast) wonen.

 • Hoe werkt het?

  • Voor de bouwkundige kwaliteit van een recreatiewoning gelden andere eisen dan voor een woning bestemd voor permanente bewoning.
  • Een bestemmingsplan kan bepalen dat slechts van recreatieve bewoning sprake mag zijn.
  • Een recreatiewoning mag niet dienen als hoofdverblijf.
  • Er mag sprake zijn van permanent gebruik maar er moet dan wel een wisselende bezetting van de recreatiewoning zijn. U kunt dus bijvoorbeeld zelf recreatief gebruik maken van de woning gedurende een beperkte periode en vervolgens de woning verhuren aan wisselende recreatieve gasten.