Rioolheffing

Home > Inwoners > Rioolheffing

Rioolheffing

 • Wat is het?

  Indien een woon- of bedrijfsruimte direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering, dan is rioolheffing verschuldigd. Met het geld dat de gemeente via deze belasting ontvangt, kan de gemeente de kosten voor inzameling en transport van hemel- en afvalwater betalen.

  De gemeente Boxmeer kent 2 vormen van rioolheffing, namelijk:

  - eigenaarsheffing

  Deze heffing wordt opgelegd aan degene die op 1 januari eigenaar is van een pand dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering. De heffing wordt middels de aanslag gemeentelijke belastingen opgelegd.

  - gebruikersheffing

  Deze heffing wordt opgelegd aan de gebruiker van een pand dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering. Het tarief is afhankelijk van het aantal geloosde kubieke meters afvalwater en wordt door waterleidingmaatschappij Brabant Water voor de gemeente Boxmeer geïnd, mits het aantal afgenomen kubieke meters water minder dan 1.000 bedraagt. Als u meer dan 1.000 m³ water afneemt, dan wordt de aanslag door de gemeente opgelegd en geïnd.

  Als u zowel eigenaar als gebruiker bent van een pand, worden beide heffingen aan u opgelegd.

  Ontheffing

  Voor de eigenaarsheffing is ontheffing niet mogelijk aangezien bij de bepaling van de belastingplicht de toestand op 1 januari van het belastingjaar van belang is. Verkoop van uw pand in de loop van het belastingjaar heeft dus geen invloed op de hoogte van de aanslag. De notaris verrekent bij de verkoop meestal de rioolheffing eigenaren met de nieuwe eigenaar.

  Voor de gebruikersheffing wordt ontheffing verleend als u naar een andere gemeente verhuist. Waterleidingmaatschappij Brabant Water maakt voor u een eindafrekening op.

  Kwijtschelding

  Kwijtschelding voor de rioolheffing die van de eigenaar wordt geheven is niet mogelijk.

  Kwijtschelding voor de rioolheffing die van de gebruiker wordt geheven is wel mogelijk. Indien u een minimum inkomen én weinig of geen vermogen heeft, dan kan kwijtschelding worden verleend. Meer informatie daarover kunt u vinden door hiernaast op de knop 'Kwijtschelding' te klikken.

 • Wat kost het?

  De gemeente Boxmeer kent 2 vormen van rioolheffing, namelijk:

  - eigenaarsheffing.

  Het tarief is een vast bedrag en bedraagt voor 2019 € 104,41 per pand per jaar.

  - gebruikersheffing.

  De tarieven voor 2019 zijn als volgt:

  Tarieven Rioolrecht Gebruikers
  Aantal m³ afvalwater Tarief per m³
  tot 999 € 0,98
  van 1.000 tot 9.999 € 0,77
  van 10.000 tot 14.999 € 0,68
  van 15.000 tot 19.999 € 0,58
  van 20.000 tot 49.999 € 0,48
  van 50.000 tot 99.999 € 0,29
  van 100.000 tot 149.999 € 0,04
  vanaf 150.000 € 0,01

 • Handige links