Seksbedrijf starten

Home > Inwoners > Seksbedrijf starten

Seksbedrijf starten

 • Wat is het?

  Wilt u een seksbedrijf exploiteren, dan moet u voldoen aan de bepalingen die zijn vastgelegd door de gemeente. Ook moet u de oprichting, overname door een ander, of beëindiging van de exploitatie melden bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Om een seksinrichting te mogen exploiteren, heeft u een (APV) vergunning nodig.

  • Onder een seksinrichting wordt verstaan de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische massagesalon, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar.
  • Onder een escortbedrijf wordt verstaan: de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersonen die bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is, prostitutie aanbiedt die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend.

  Een vergunning kan alleen worden verleend voor het gebied buiten de bebouwde kom. De vestiging of de exploitatie van de inrichting moet in overeenstemming zijn met de planologische regels. De exploitant en beheerder dienen aan bepaalde gedragseisen te voldoen.

  De inrichting moet aan verschillende voorschriften voldoen. Dit betreft onder meer:

  • De voorwaarden uit het bestemmingsplan.
  • Een omgevingsvergunning (in het kader van de brandveiligheid of (ver)bouwplannen).
  • Eventueel een schenkvergunning (Drank- en Horecawet).
  • Een vergunning in het kader van de APV (met oog op openbare orde en gedragseisen).
 • Wat moet ik doen?

  Overleg vooraf met de contactambtenaar over de mogelijke vestiging van een seksinrichting.

 • Wat heb ik nodig?

  Een schriftelijke verklaring met daarin informatie over:

  • de aard en omvang van het bedrijf
  • de plaats van het bedrijf
  • de naam van de beheerder of de bedrijfsleider
  • de naam van de eigenaar
 • Wat kost het?

  Voor meer informatie over de leges verwijzen wij u naar de tarieventabel behorende bij de legesverordening.