Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Home > Inwoners > Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

 • Wat is het?

  Hebt u door de coronacrisis minder inkomen? En kunt u daardoor uw privé vaste lasten niet meer betalen? Vraag dan TONK aan!

  Wat is TONK?

  TONK betekent Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor iedereen die het afgelopen half jaar door de coronacrisis de privé vaste lasten niet of niet allemaal kan betalen. Denk aan de huur of hypotheek, energierekening, verzekering en abonnementen, zoals uw telefoon-, tv- en internetabonnement.

  Het maximale bedrag dat u kunt krijgen is € 1.000 per maand: € 760 voor woonlasten en € 240 voor andere vaste lasten. Het gaat om een gift. U hoeft dit niet terug te betalen. Hoeveel geld u precies krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Denk aan de hoogte van de kosten, uw inkomen en spaargeld.

  Voor wie is TONK?

  TONK is er voor iedereen die minder inkomen heeft door de coronacrisis. Voor zelfstandigen, maar óók voor werknemers en mensen met een uitkering. Denk daarbij aan flexwerkers en mensen die door de coronamaatregelen een uitkering krijgen, zoals WW of Tozo. Voor TONK moet je 18 jaar of ouder zijn en nog niet de pensioengerechtigde leeftijd (66 jaar en 4 maanden) hebben bereikt.

  Heeft u al eerder TONK aangevraagd onder de oude regeling en voorwaarden? Wij nemen dan contact met u op. Wij zullen uw aanvraag op basis van de versoepelde voorwaarden opnieuw beoordelen.

  Voorwaarden van de TONK

  • Uw inkomen is gedaald door de coronacrisis of coronamaatregelen.
  • U kunt hierdoor uw privé vaste lasten niet meer betalen.
  • Uw vermogen is minder dan € 31.340

  Hoogte TONK

  De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van uw situatie. We kijken bij het berekenen naar:

  • De hoogte van uw privé vaste lasten (woning en overige lasten)
  • Uw gezamenlijk inkomen
  • Welk deel u zelf nog kunt betalen met dit inkomen (draagkracht)
  • Wij gaan er vanuit dat u de eerste € 240 aan woonlasten zelf kunt betalen.

  De tegemoetkoming TONK wordt in één keer uitbetaald.

  Verlenging TONK

  De periode waarover u TONK kunt aanvragen is verlengd tot 1 oktober. Tot en met 31 juli heeft u de mogelijkheid TONK aan te vragen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari. Vanaf 1 augustus tot 1 oktober kunt u alleen nog een aanvraag indienen voor de periode juli, augustus en september 2021. De peildatum voor het inkomen voor de verlengde periode is juni 2021. De overige voorwaarden voor de laatste periode TONK zijn gelijk aan de eerdere voorwaarden. U kunt de verlengde TONK aanvragen door het formulier op deze pagina in te vullen.

  Nog vragen?

  Heeft u naar aanleiding van de tegemoetkoming nog vragen? U kunt uw vragen stellen per mail via gemeente@boxmeer.nl onder vermelding van ‘vraag TONK’. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via het algemene nummer van de gemeente Boxmeer, 0485 - 585 911. Vraagt u dan naar team TONK.

 • Hoe werkt het?

  • U kunt TONK nu tot uiterlijk 1 augustus 2021 aanvragen met terugwerkende kracht voor de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. 
  • U logt in met uw DigiD.
  • Houd uw ID-kaart en betaalbewijzen van uw vaste lasten bij de hand. Die moet u uploaden.
 • Wat heb ik nodig?

  Logo digid

  U heeft voor de aanvraag nodig:

  • DigiD
  • Kopie van uw paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs) van uzelf en uw partner
  • Afschrift van de bankrekening waarop de tegemoetkoming moet worden uitbetaald
  • Jaaropgave van de lopende rekening en spaarrekening van uzelf en uw parnter
  • Bewijsstukken van uw woonlasten en overige vaste lasten
 • Handige links

  Logo digid