Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 4 (Tozo 4)

Home > Inwoners > Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 4 (Tozo 4)

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 4 (Tozo 4)

 • Wat is het?

  De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

  Voor wie?

  Bent u een ondernemer of zelfstandige (ZZP’er) en is uw inkomen gedaald door de coronacrisis? Dan kunt u wellicht Tozo aanvragen. U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit of daarmee gelijkgesteld.
  • U voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf,
  • Uw bedrijf stond vóór 17 maart 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel,
  • U werkt minimaal 23,5 uur per week (1225 uren per jaar)in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
  • U woont in de gemeente, waar u de aanvullende inkomensondersteuning aanvraagt.
  • U bent in de knel gekomen door de coronacrisis,
  • Uw inkomen is lager dan het sociaal minimum. Het inkomen van uw partner telt ook mee.

  Aanvragen?

  U kunt vanaf 1 april 2021 Tozo 4 aanvragen. Als u al een Tozo 3-uitkering ontvangt, ontvangt u een verkort verlengformulier per post. Uw Tozo 3 uitkering wordt niet automatisch verlengd. U dient bij uw aanvraag aan te geven of uw situatie sinds uw vorige aanvraag wel of niet veranderd is. U kunt Tozo 4 aanvragen van 1 april t/m 30 juni 2021.

  Hoelang?

  De uitkering levensonderhoud kan, als u aan de voorwaarden voldoet, worden toegekend over de maanden april 2020 tot en met juni 2021. U kunt zelf aangeven voor hoeveel maanden u een uitkering wilt aanvragen.

  Aanvragen met terugwerkende kracht

  U kunt Tozo 4 aanvragen met terugwerkende kracht tot aan de 1e van de maand voorafgaand aan de maand waarin u de aanvraag doet. U kunt over de maand maart geen Tozo 4 aanvragen, dit valt binnen de looptijd van de Tozo 3. Wilt u met terugwerkende kracht over maart Tozo aanvragen? U kunt hiervoor tot en met 30 april een aanvraag Tozo 3 indienen middels aan digitale aanvraagformulier op de website.

  Voorbeeld:

  U dient 15 mei een aanvraag Tozo 4 in. Dit mag met terugwerkende kracht vanaf de 1e van de maand voorafgaand aan de maand waarin u de aanvraag doet. U doet de aanvraag in mei. De aanvraag kan met terugwerkende kracht op 1 april ingaan.

 • Hoe werkt het?

  U dient door het digitale aanvraagformulier een aanvraag in.

  Bij Tozo 4 wordt rekening gehouden met het inkomen van u en uw partner. In sommige gevallen kunt u vooraf niet precies aangeven wat uw inkomen zal zijn. Bijvoorbeeld omdat inkomsten uit uw bedrijf of die van uw partner nog onzeker zijn. Wij vragen u dan een zo goed mogelijke inschatting te maken van uw inkomsten, steeds voor een periode van 3 maanden. Wij houden rekening met het geschatte inkomen.

  Achteraf geeft u uw definitieve inkomen aan ons door. Op basis hiervan berekenen wij uw definitieve recht op Tozo 4.

  DigiD

  Digid logo Voor dit formulier logt u in met uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord. DigiD is uw digitale identiteitsbewijs voor overheidsdiensten. Nog geen DigiD? Vraag hier uw DigiD aan.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt Tozo 4 aanvragen door middel van het aanvraagformulier op deze pagina. Heeft u al eerder Tozo ontvangen en is dit minder dan 3 maanden geleden? Dan kunt u ook contact met ons opnemen voor een verkort formulier.  

 • Wat heb ik nodig?

  Er wordt naar een aantal gegevens gevraagd in het aanvraagformulier. U heeft in ieder geval nodig:

  • Uw DigiD
  • Een kopie legitimatiebewijs (geen rijbewijs) van u en uw partner
  • Bewijsstuk urencriterium (bijvoorbeeld aangifte inkomstenbelasting 2018), waaruit blijkt dat u meer dan 23,5 uur per week werkzaam bent als zelfstandige
  • Een schatting van het inkomen van u en uw partner. Bij inkomen uit loondienst kunt u het loonstrookje meesturen
  • Indien in bezit, het inschrijfbewijs Kamer van Koophandel
  • Laatste afschrift van uw bankrekening waarop de Tozo moet worden overgemaakt.
 • Handige links

  Ondersteuning voor zelfstandig ondernemers

  Veelgestelde vragen over Tozo

  Krijgiktozo.nl


  Naar aanvraag Tozo 3


  Online aanvragen Tozo 4
   

  Logo digid