Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 5 (Tozo 5)

Home > Inwoners > Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 5 (Tozo 5)

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 5 (Tozo 5)

 • Wat is het?

  De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

  Voor wie?

  Bent u een ondernemer of zelfstandige (ZZP’er) en is uw inkomen gedaald door de coronacrisis? Dan kunt u wellicht Tozo aanvragen. U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit of daarmee gelijkgesteld.
  • U voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf,
  • Uw bedrijf stond vóór 17 maart 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel,
  • U werkt minimaal 23,5 uur per week (1225 uren per jaar)in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
  • U woont in de gemeente, waar u de aanvullende inkomensondersteuning aanvraagt.
  • U bent in de knel gekomen door de coronacrisis,
  • Uw inkomen is lager dan het sociaal minimum. Het inkomen van uw partner telt ook mee.

  Aanvragen?

  U kunt vanaf 1 juli 2021 Tozo 5 aanvragen. Als u al een Tozo 4-uitkering ontvangt, ontvangt u een verkort verlengformulier per post. Uw Tozo 4 uitkering wordt niet automatisch verlengd. U dient bij uw aanvraag aan te geven of uw situatie sinds uw vorige aanvraag wel of niet veranderd is. U kunt Tozo 5 aanvragen van 1 juli t/m 30 september 2021.

  Hoelang?

  De uitkering levensonderhoud kan, als u aan de voorwaarden voldoet, worden toegekend over de maanden juli 2020 tot en met september 2021. U kunt zelf aangeven voor hoeveel maanden u een uitkering wilt aanvragen.

  Aanvragen met terugwerkende kracht

  U kunt een aanvraag indienen vanaf 1 juli 2021. De uitkering start op de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet. Als u een aanvraag indient in augustus, kunt u ook met de uitkering met terugwerkende kracht laten ingaan op 1 juli 2021.

  Dient u een aanvraag in na 1 september 2021? Dan kunt u over de maand juli geen aanvraag meer indienen.

  Tozo bedrijfskapitaal

  Voor alle Tozo-leningen wordt de looptijd (de periode vanaf het moment van verstrekking tot het moment waarop deze moet zijn terugbetaald) met 1,5 jaar verlengd, van 3,5 jaar naar 5 jaar. U heeft zo meer tijd om de opgebouwde schuld af te betalen. Om bedrijven meer financiële ademruimte te geven is besloten om de terugbetalingsdatum 6 maanden uit te stellen, van 1 juli 2021 tot 1 januari 2022. Ook over deze 6 maanden zal, net als over de januari t/m juni 2021, geen rente worden opgebouwd.

 • Hoe werkt het?

  U dient door het digitale aanvraagformulier een aanvraag in.

  Bij Tozo 4 wordt rekening gehouden met het inkomen van u en uw partner. In sommige gevallen kunt u vooraf niet precies aangeven wat uw inkomen zal zijn. Bijvoorbeeld omdat inkomsten uit uw bedrijf of die van uw partner nog onzeker zijn. Wij vragen u dan een zo goed mogelijke inschatting te maken van uw inkomsten. Wij houden rekening met het geschatte inkomen.

  Achteraf geeft u uw definitieve inkomen aan ons door. Op basis hiervan berekenen wij uw definitieve recht op Tozo 5.

  DigiD

   Digid logo

  Voor dit formulier logt u in met uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord. DigiD is uw digitale identiteitsbewijs voor overheidsdiensten. Nog geen DigiD? Vraag hier uw DigiD aan

 • Wat moet ik doen?

  U kunt Tozo 5 aanvragen door middel van het aanvraagformulier op deze pagina. Heeft u al eerder Tozo ontvangen en is dit minder dan 3 maanden geleden? Dan kunt u ook contact met ons opnemen voor een verkort formulier.  

 • Wat heb ik nodig?

  Er wordt naar een aantal gegevens gevraagd in het aanvraagformulier. U heeft in ieder geval nodig:

  • Uw DigiD
  • Een kopie legitimatiebewijs (geen rijbewijs) van u en uw partner
  • Bewijsstuk urencriterium (bijvoorbeeld aangifte inkomstenbelasting 2018), waaruit blijkt dat u meer dan 23,5 uur per week werkzaam bent als zelfstandige
  • Een schatting van het inkomen van u en uw partner. Bij inkomen uit loondienst kunt u het loonstrookje meesturen
  • Indien in bezit, het inschrijfbewijs Kamer van Koophandel
  • Laatste afschrift van uw bankrekening waarop de Tozo moet worden overgemaakt.
 • Handige links

  Ondersteuning voor zelfstandig ondernemers

  Veelgestelde vragen over Tozo

  Krijgiktozo.nl


  Online aanvragen Tozo 5

  Logo digid