Toegang voetgangersgebied, toestemming

Home > Inwoners > Toegang voetgangersgebied, toestemming

Toegang voetgangersgebied, toestemming

  • Wat is het?

    De voetgangerszone centrum Boxmeer is op maandag t/m zaterdag van 7.00 -10.00 uur voor motorvoertuigen toegankelijk voor het laden en lossen van goederen. Moet u buiten deze tijden toch met uw motorvoertuig in het voetgangersgebied zijn, dan kan hiervoor in bepaalde situaties een ontheffing worden verleend. Dit kan een permanente ontheffing of een incidentele ontheffing zijn.

  • Hoe werkt het?

    Hieronder de regels die voor het voetgangersgebied gelden op een rij:

    • Van maandag tot en met zaterdag van 7.00 tot 10.00 uur is laden en lossen toegestaan.
    • Inrijden is alleen mogelijk bij het Raadhuisplein. Uitrijden kan bij het Raadhuisplein en bij het Wilhelminaplein. De beweegbare afsluiting op het Wilhelminaplein staat standaard omhoog en zakt alleen als een auto de voetgangerszone verlaat.
    • Het voetgangersgebied is toegankelijk voor vrachtauto’s met een maximale lengte van10 meter.
    • In het gehele voetgangersgebied mogen fietsen uitsluitend in de daarvoor bestemde rekken worden gestald.
    • Fietsen is in het voetgangersgebied alleen buiten de winkeluren toegestaan.

    Voor ontheffingen gelden de volgende regels:

    • Er is een vrijstelling voor de volgende gebruikers: hulpdiensten, geld- en waardetransporten en de standhouders op de markt op het Raadhuisplein.
    • Bewoners en ondernemers met een eigen parkeergelegenheid die alleen vanaf de voetgangerszone bereikbaar is, kunnen een permanente ontheffing krijgen.
    • Voor een bepaald aantal nader vermelde categoriëen kunnen incidentele ontheffingen worden verleend. Zoals bijvoorbeeld bij een verhuizing. De categorieën vindt u terug in de toelichting, deze zijn terug te vinden in de beleidsregels en rechts te downloaden.

    Om de veiligheid en het prettig winkelen te bevorderen, wordt er in het voetgangersgebied gecontroleerd op fietsen tijdens winkelopeningstijden. Ook wordt er opgetreden tegen het plaatsen van fietsen buiten de daarvoor bestemde rekken.

  • Wat moet ik doen?

    U kunt met behulp van het aanvraagformulier een ontheffing aanvragen. Dit formulier kunt u via deze pagina downloaden.

    Houdt u rekening met een verwerkingstijd van 1 - 2 weken.

  • Handige links