Trouwen

Home > Inwoners > Trouwen

Trouwen

 • Wat is het?

  Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. 

  Vanaf 1 juli 2016 kunt u uw voorgenomen huwelijk online melden bij de gemeente. Dit kan nog niet in alle gemeenten. Vraag aan uw gemeente of dit mogelijk is. U kunt ook persoonlijk langs gaan bij de gemeente waar u gaat trouwen en een melding van uw voorgenomen huwelijk doen.

  Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Als u ook voor de kerk wilt trouwen, dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

 • Hoe werkt het?

  Voorwaarden om te kunnen trouwen

  • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
  • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Erkenning van een in het buitenland gesloten huwelijk

  Een huwelijk waarin één of beide partners jonger zijn dan 18 jaar wordt in Nederland niet erkend.

 • Wat moet ik doen?

  Als u in de gemeente Boxmeer wilt gaan trouwen dan legt u als eerste de huwelijksdatum, het tijdstip en de huwelijkslocatie vast.
  Een optie nemen is niet mogelijk.

  Om uw huwelijksdatum vast te leggen neemt u telefonisch contact op met een medewerker van Burgerzaken.

  Vervolgens dient u een melding van uw voorgenomen huwelijk te doen. Deze melding kan schriftelijk of in persoon. Dit is het moment waarop de ambtenaar van de burgerlijke stand controleert of u mag trouwen. Deze melding moet u doen tenminste 2 weken voor de voltrekking van het huwelijk. Deze melding is 1 jaar geldig.
  Bij de melding van uw voorgenomen huwelijk geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

  U doet de melding van uw voorgenomen huwelijk in de gemeente waar het huwelijk voltrokken zal worden. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding van uw voorgenomen huwelijk in Den Haag.

  Een afspraak voor de melding van uw voorgenomen huwelijk - in persoon - kunt u  maken op deze website of telefonisch via (0485)585911.
  Voor een schriftelijke melding kunt u gebruik maken van het te downloaden "meldingsformulier van voorgenomen huwelijk".

  Als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft of geen burger bent van een EU/EER-lid staat of Zwitserland, of in het bezit bent van een verblijfsvergunning bepaalde tijd (regulier of asiel) dan moet u een uitgebreide melding doen van uw voorgenomen huwelijk.
  U maakt dan gebruik van het te downloaden meldingsformulier van voorgenomen huwelijk "melding huwelijk + verblijfsrecht".

  U kunt de volledig ingevulde formulieren en een fotokopie van de geldige legitimatiebewijzen van u, uw partner en getuigen opsturen naar:

  Gemeente Boxmeer

  Afdeling burgerzaken/huwelijk
  Postbus 450, 5830 AL  Boxmeer

  of emailen naar gemeente@boxmeer.nl.

 • Wat heb ik nodig?

  U moet de volgende documenten overleggen:

  • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
  • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

  Informeer vooraf bij de gemeente of er nog meer documenten nodig zijn.

  Als de ambtenaar van de burgerlijke stand twijfelt aan de juistheid van de gegevens, dan mag hij nog altijd om aanvullende documenten blijven vragen.

 • Wat kost het?

  De kosten voor het voltrekken van een huwelijk zijn:

  • maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur € 290,00
  • vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur € 350,00
  • zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur € 540,00
  • alle dagen waarop het gemeentehuis is gesloten € 540,00 (o.a. dag na Hemelvaart) 
  • getuige van de gemeente per getuige € 47,50
  • indien het huwelijk of geregistreerd partnerschap op een eigen locatie wordt voltrokken wordt het legesbedrag met € 240,00 verhoogd
  • benoeming buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (babs) naar keuze voor één dag € 190,00
  • wijzigen of annuleren datum/tijd/locatie huwelijk/partnerschap € 47,50
  • de kosten voor een trouwboekje normale uitvoering bedragen € 35,00 en voor een luxe uitvoering € 42,50.

 • Handige links

  Afspraak maken

  Meer informatie over:

  Trouwen in gemeenschap van goederen

 • Hoe nu verder?