Verhuizing doorgeven

Home > Inwoners > Verhuizing doorgeven

Verhuizing doorgeven

 • Wat is het?

  • Als u naar of binnen deze gemeente verhuist, moet u dat ook doorgeven aan deze gemeente.
  • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.

  Als u te laat bent met het doorgeven, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

  Verhuizen naar het buitenland

  Als u vanuit de gemeente naar het buitenland verhuist, moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Bij Emigratie doorgeven staat vermeld wat u moet doen.

 • Hoe werkt het?

  Iedereen die 16 jaar of ouder is, is verplicht zelf de verhuizing door te geven. Soms moet een ander dit doen:

  • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
  • Voor elkaar doorgeven als u op het zelfde adres woont:
   • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
   • Echtgenoten of geregistreerde partners
  • Als u onder curatele staat, geeft de curator uw verhuizing door.
  • Als u in de gevangenis zit, geeft een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing door.

  Sommige personen mogen de verhuizing doorgeven voor iemand anders:

  • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
  • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.

  Instanties die de gegevens van uw verhuizing nodig hebben

  De gemeente geeft uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Op de website van de Rijksoverheid kunt u zien welke instanties dit zijn.

 • Wat moet ik doen?

  Als u verhuist, informeert de gemeente automatisch de volgende instanties:

  • Belastingdienst
  • Centraal Administratiekantoor (CAK)
  • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (was IB-groep)
  • Pensioenfondsen
  • Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW)
  • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
  • Zorgverzekeraars
    

  Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Als u de verhuizing eerder wilt doorgeven, kan dit maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

  Let op:

  Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

  • Als u later aangifte doet, is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
  • Als u een verhuizing in de toekomst hebt doorgegeven, past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

  Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

 • Wat heb ik nodig?

  Persoonlijke aangifte
  Bij een persoonlijke aangifte heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig
  Indien u inwonend bent dient  u een ingevulde toestemmingsverklaring te overleggen met een kopie van het legitimatiebewijs van de toestemminggever of een huurcontract.

  Digitale aangifte
  Als u beschikt over een DigiD  kunt u ook digitaal aangifte doen. U hoeft dan geen kopie van een geldig legitimatiebewijs toe te voegen.
  Indien u inwonend bent dient u een wel een ingevulde toestemmingsverklaring te overleggen met een kopie van het legitimatiebewijs van de toestemminggever of een huurcontract.

  Schriftelijke aangifte
  Voor schriftelijke aangifte kunt u gebruik maken van het te downloaden aangifteformulier van verhuizing.

  Ook bij een schriftelijke aangifte dient u, als u inwonend bent, een ingevulde toestemmingsverklaring te overleggen met een kopie van het legitimatiebewijs van de toestemminggever of een huurcontract. De toestemmingsverklaring staat op de achterzijde van het aangifteformulier of u gebruikt het te downloaden formulier  "toestemming hoofdbewoner".

 • Handige links

  Afspraak maken

  Logo Digid

 • Hoe nu verder?