Verhuizing doorgeven

Home > Inwoners > Verhuizing doorgeven

Verhuizing doorgeven

 • Wat is het?

  • Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen.
  • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.

  Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

  Naar het buitenland

  Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Op de website van de gemeente staat bij Emigratie doorgeven vermeld wat u moet doen voor het doorgeven van emigratie aan de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Iedereen die 16 jaar of ouder is, is verplicht zelf de verhuizing door te geven. Soms moet een ander dit doen:

  • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
  • Voor elkaar doorgeven als u op het zelfde adres woont:
   • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
   • Echtgenoten of geregistreerde partners
  • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw verhuizing door.
  • Zit u in de gevangenis? Dan geeft een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing door.

  Sommige personen mogen de verhuizing doorgeven voor iemand anders:

  • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
  • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.
 • Wat moet ik doen?

  Als u verhuist, informeert de gemeente automatisch de volgende instanties:

  • Belastingdienst
  • Centraal Administratiekantoor (CAK)
  • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (was IB-groep)
  • Pensioenfondsen
  • Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW)
  • Sociale Verzekeirngsbank (SVB)
  • Zorgverzekeraars
    

  Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Wilt u het eerder doorgeven? Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

  Let op:

  Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

  • Doet u later aangifte? Dan is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
  • Hebt u een verhuizing in de toekomst doorgegeven? Dan past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

  Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

 • Wat heb ik nodig?

  Persoonlijke aangifte
  Bij een persoonlijke aangifte heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig
  Indien u inwonend bent dient  u een ingevulde toestemmingsverklaring te overleggen met een kopie van het legitimatiebewijs van de toestemminggever of een huurcontract.

  Digitale aangifte
  Als u beschikt over een DigiD  kunt u ook digitaal aangifte doen. U hoeft dan geen kopie van een geldig legitimatiebewijs toe te voegen.
  Indien u inwonend bent dient u een wel een ingevulde toestemmingsverklaring te overleggen met een kopie van het legitimatiebewijs van de toestemminggever of een huurcontract.

  Schriftelijke aangifte
  Voor schriftelijke aangifte kunt u gebruik maken van het te downloaden aangifteformulier van verhuizing.

  Ook bij een schriftelijke aangifte dient u, als u inwonend bent, een ingevulde toestemmingsverklaring te overleggen met een kopie van het legitimatiebewijs van de toestemminggever of een huurcontract. De toestemmingsverklaring staat op de achterzijde van het aangifteformulier of u gebruikt het te downloaden formulier  "toestemming hoofdbewoner".

 • Handige links

  Afspraak maken

  Logo Digid