Verkiezingen, stemmen vanuit het buitenland

Home > Inwoners > Verkiezingen, stemmen vanuit het buitenland

Verkiezingen, stemmen vanuit het buitenland

 • Wat is het?

  U kunt altijd stemmen als u de Nederlandse nationaliteit en kiesrecht hebt. Ook als u tijdens verkiezingen in het buitenland bent, bijvoorbeeld vanwege vakantie, studie of werk.

  Woont u in het buitenland en staat u niet meer ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan hebt u alleen stemrecht voor de Tweede Kamer, het Europees Parlement en raadgevende referenda.

 • Hoe werkt het?

  Stemmen tijdens vakantie, studie of werk in het buitenland

  Bent u tijdens Verkiezingen voor de Tweede Kamer of het Europees Parlement in het buitenland voor bijvoorbeeld werk, studie of vakantie? En staat u ingeschreven in een Nederlandse gemeente (daaronder vallen ook Bonaire, Sint Eustatius of Saba)? Dan kunt u op 2 manieren stemmen:

  • Per brief

  Om per brief te kunnen stemmen moet u een registratieverzoek indienen. Dit doet u bij de gemeente Den Haag waar u staat ingeschreven.

  • Bij volmacht

  U laat dan iemand in Nederland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba voor u stemmen.

  Bent u tijdens verkiezingen voor provinciale staten, waterschappen of gemeenteraad in het buitenland? Dan kunt u alleen bij volmacht uw stem uitbrengen. Per brief stemmen vanuit het buitenland is bij deze verkiezingen niet mogelijk.

  Stemmen als u permanent in het buitenland woont

  Woont u in het buitenland? En staat u niet meer ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, in Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Dan moet u zich eerst registreren als kiezer. Daarna kunt u stemmen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer, het Europees Parlement en raadgevende referenda.

 • Wat moet ik doen?

  • Als u wilt stemmen tijdens vakantie, studie of werk in het buitenland:
   • Stemmen per brief: U moet een registratieverzoek (model M3) indienen bij de gemeente Den Haag. U kunt op hun website ook het formulier downloaden.
   • Stemmen bij volmacht: De meeste gemeenten bieden het formulier (model L8) om deze volmacht aan te vragen op de website aan. Neem hiervoor contact op met de gemeente. U kunt het formulier tot 5 dagen voor de verkiezingen bij de gemeente indienen.
  • Als u wilt stemmen als u in het buitenland woont, dan is registratie noodzakelijk. Er is echter een uitzondering:
   • Woont u in Aruba, Curaçao of Sint Maarten? En bent u niet meer ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, in Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Dan moet u zich laten registreren bij de Nederlandse vertegenwoordiging van het land waar u woont.

  Stemmen per brief, bij volmacht of persoonlijk

  Op het registratieformulier kunt u aangeven op welke manier u wilt stemmen:

  • Per brief

  U ontvangt dan per post een briefstembewijs en retourenvelop. Het stembiljet kunt u per post of per e-mail ontvangen. Het ingevulde stembiljet en het ondertekende briefstembewijs moeten altijd per post worden teruggestuurd naar het briefstembureau. Gebruik hiervoor alleen de retourenvelop.

  • Bij volmacht

  U machtigt een kiesgerechtigde inwoner van Nederland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba om voor u te stemmen. Deze kiezer ontvangt een volmachtbewijs.

  • Zelf stemmen

  Bent u op de dag van de verkiezing zelf toch in Nederland (waaronder Bonaire, Sint Eustatius en Saba)? Dan kunt u zelf in een stemlokaal gaan stemmen. U heeft dan wel een kiezerspas nodig.