Woonvoorziening, woningaanpassing

Home > Inwoners > Woonvoorziening, woningaanpassing

Woonvoorziening, woningaanpassing

 • Wat is het?

  Heeft u moeite met het zelfstandig wonen in uw woning door uw handicap of beperking? Dan kunt u baat hebben bij een aanpassing in de woning of een andere woonvoorziening. U kunt hierbij denken aan een traplift, het verwijderen van drempels of aanpassingen in de badkamer. Maar ook aan een tillift of doucherolstoel.

 • Hoe werkt het?

  U komt mogelijk in aanmerking voor een woonvoorziening of tegemoetkoming in een woningaanpassing als u beperkingen ondervindt in uw zelfredzaamheid in en om de woning. Bijvoorbeeld, wanneer u zich niet op een normale manier in huis kunt verplaatsen of niet goed gebruik kunt maken van sanitair. Of wanneer de toegang tot de woning een probleem oplevert. Het doel van het verstekken van een woonvoorziening is dat u ondanks uw beperkingen op een normale manier gebruik kunt maken van de woning.

  Voorbeelden van woningaanpassingen zijn:

  • traplift,
  • aanpassingen in de badkamer,
  • uitraasruimte,
  • woningsanering in verband met COPD.

  Voorbeelden van losse woonvoorzieningen zijn:

  • tillift
  • doucherolstoel
  • transferhulpmiddel

  De gemeente bekijkt samen met u wat de goedkoopste, passende oplossing is voor uw woonprobleem. Indien u niet meer kunt traplopen, dan is een traplift meestal een goedkopere oplossing dan een slaapkamer aanbouwen op de begane grond. Wanneer er een voor u geschikte woning vrijkomt, dan is verhuizen vaak de goedkoopste oplossing. In dat geval komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten.

  Alle voorzieningen moeten vooraf worden aangevraagd. Als u zelf al iets aan uw woning heeft laten veranderen of al verhuisd bent, dan komt u mogelijk niet meer in aanmerking voor een vergoeding.

  Een woningaanpassing of verhuizing kan algemeen gebruikelijk zijn. Wanneer u bijvoorbeeld op latere leeftijd besluit om kleiner te gaan wonen dan is dat niet meer dan gebruikelijk. De kosten hiervan komen dan voor eigen rekening.

  Of u in aanmerking komt voor een woningaanpassing, hangt mede af van de bouwkundige situatie van de woning en van de ondervonden beperkingen en belemmeringen.

  U moet uw hoofdverblijf hebben in de woonruimte waar de voorziening wordt getroffen.

  Hebt u uw hoofdverblijf in een Wlz-instelling dan kan in bepaalde situaties een voorziening worden getroffen voor het bezoekbaar maken van één woonruimte elders.

  Onderstaande heeft alleen betrekking op woningaanpassingen in en aan huis (onroerende voorzieningen):

  • Bij een woningaanpassing wordt de indicatie of programma van eisen door de medewerker van het Zorgloket of een bouwkundig adviseur vertaald naar een begroting, op basis van de goedkoopst adequate oplossing.
  • De woningeigenaar is verantwoordelijk voor de uitvoering, volgens het programma van eisen.
  • Achteraf vindt controle plaats of de woningaanpassing volgens het programma van eisen is uitgevoerd.
  • Daarna volgt uitbetaling van de financiële tegemoetkoming aan de woningeigenaar.
  • Indien u een woning huurt, dan is de woningeigenaar (verhuurder) verplicht mee te werken aan de woningaanpassing.

  Voor hulp bij het zoeken naar een oplossing voor uw mobiliteitsprobleem kunt u ook de site Scouters.nl raadplegen.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt een woningaanpassing of woonvoorziening aan door een melding te doen bij het Zorgloket. Bij voorkeur doet u dat telefonisch via telefoonnummer 0485-585865. De medewerker van het Zorgloket maakt dan een afspraak voor een gesprek met u.

  • Tijdens dit gesprek (meestal bij u thuis) nemen wij met u door welke beperkingen en belemmeringen u ervaart in de woning.
  • Een verslag van het gesprek wordt uitgewerkt door de medewerker van het Zorgloket en naar u gestuurd.
  • Een aanvraag is ingediend nadat het gespreksverslag door u is ondertekend en is ontvangen bij de gemeente.
  • De indicatie wordt gesteld door de medewerker van het Zorgloket of een (medisch) adviseur van de gemeente. Bij een woningaanpassing wordt het programma van eisen door de medewerker van het Zorgloket of een bouwkundig adviseur vertaald naar een begroting, op basis van de goedkoopst adequate oplossing.

  Voorafgaand aan het gesprek kunt u een persoonlijk plan indienen. Dit is uw eigen beschrijving van uw situatie. Uw persoonlijk plan wordt besproken tijdens het gesprek met u. De gemeente moet uw persoonlijk plan betrekken bij het onderzoek.

  U kunt gebruik maken van het persoonlijk plan dat u in de rechterkolom onder Online invullen vindt. Dit formulier wordt niet automatisch doorgestuurd naar de gemeente. U kunt het zelf uitprinten en tijdens het gesprek aan de Wmo-consulent overhandigen. U mag ook een ander voorbeeld gebruiken of zelf een plan opstellen.

 • Wat heb ik nodig?

  Identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner.

 • Wat kost het?

  Voor een woonvoorziening of woningaanpassing op grond van de Wmo betaalt u een eigen bijdrage. Dit geldt ook voor een woningaanpassing ten behoeve van een minderjarige.

  De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen (van de ouders/verzorgers i.g.v. een minderjarige) en gezinssamenstelling. De eigen bijdrage kan nooit meer zijn dan de kostprijs van de voorziening. Bovendien bedraagt uw eigen bijdrage vanaf 1 januari 2019 maximaal € 17,50 per 4 weken.

  U komt mogelijk in aanmerking voor compensatie van de eigen bijdrage, wanneer u een laag inkomen hebt.

  Het CAK berekent de hoogte van de eigen bijdrage en int het bedrag. Meer informatie vindt u op de internetsite van het CAK.

 • Handige links

  Afspraak maken

  http://www.hetcak.nl/

  https://www.scouters.nl/